Γερμανικά → Αγγλικά - Seminare

προφορά
Seminar (das) n. seminar, seminary, educational meeting devoted to a particular topic; advanced academic course requiring a large amount of independent research; meeting of an advanced academic course which requires a large amount of independent resear

Ιταλικά → Αγγλικά - Seminare

προφορά
v. sow, seed; spread, leave behind; scatter, shake off

Ιταλικά → Γαλλικά - Seminare

προφορά
1. (inseguitore) perdre; semer {informal}; échapper à
2. (orticoltura) semer; ensemencer
3. (agricoltura) ensemencer; semer

Ιταλικά → Γερμανικά - Seminare

προφορά
v. säen, aussäen, besäen, einsäen, speien

Γερμανικά → Ολλανδικά - Seminare

προφορά
seminaries


© dictionarist.com