Γερμανικά → Αγγλικά - Sammlung

προφορά
(die) n. collection, accumulation, hoard, group of objects that have been collected, money collected from people, accumulation or supply that has been carefully gathered and set aside in a safe place

Γερμανικά → Γαλλικά - Sammlung

προφορά
n. collecte (f), collection (f), quête (f), concentration (f), ramassage (m), corps (m), recueil (m), assemblage (m), recueillement (m)

Γερμανικά → Ιταλικά - Sammlung

προφορά
n. raccolta (f), colletta (f), collezione (f), concentrazione (f), collana (f), raccoglimento (m)

Γερμανικά → Ρωσικά - Sammlung

προφορά
n. собрание (f), коллекция (f), сборник (f), сбор (f), сосредоточение (f), библиотека (f)

Γερμανικά → Ισπανικά - Sammlung

προφορά
n. recolección (f), antología (f), recopilación (f), recogimiento (m), colección (f), colecta (f), concentración (f), cuestación (f), codificación (f), colectación (f), conjunto (m), gabinete (m), recogida (f), reconcentración (f), reconcentramiento (m)

Γερμανικά → Τουρκικά - Sammlung

προφορά
i. toplama (f), koleksiyon (f), dikkat (f), dalınç (f), dergin (f)

Γερμανικά → Κινεζικά - Sammlung

προφορά
[die] pl.Sammlungen 丛书。选萃。汇编。珍藏。收集。采集。收藏品。收藏室。陈列馆。


dictionary extension
© dictionarist.com