Γαλλικά → Αγγλικά - Sache

third-person singular present subjunctive of savoir, first-person singular present subjunctive of savoir, second-person singular imperative of savoir, know

Γερμανικά → Αγγλικά - Sache

προφορά
[List of Star Wars handmaidens] n. thing, article, object, dingbat; matter, business, affair, deal; type, sort; subject, topic

Ισπανικά → Αγγλικά - Sache

προφορά
[sachar] v. hoe, weed

Γερμανικά → Γαλλικά - Sache

προφορά
n. chose (f), affaire (f), article (m), matériel (m)

Γερμανικά → Ιταλικά - Sache

προφορά
n. cosa (f), occorrenza (f), faccenda (f), causa (f), questione (f), circostanza (f), storia (f), barca (f), oggetto (m), fatto (m), affare (m), negozio (m)

Γερμανικά → Ρωσικά - Sache

προφορά
n. вещь (f), предмет (f), дело (f), вопрос (f), штука (f)

Γερμανικά → Ισπανικά - Sache

προφορά
n. objeto (m), cosa (f), materia (f), asunto (m), caso (m), circunstancia (f), punto (m), suceso (m), hecho (m), causa (f)

Γερμανικά → Τουρκικά - Sache

προφορά
i. eşya (f), iş (f), mal (f), sorun (f), mesele (f), konu (f), dava (f)

Γερμανικά → Ολλανδικά - Sache

προφορά
aangelegenheid ,ding ,zaaf ,zaak

Γερμανικά → Κινεζικά - Sache

προφορά
[die] pl.Sachen 事。事情。东西。


dictionary extension
© dictionarist.com