Αγγλικά → Ελληνικά - Job

προφορά
[job] ουσ. ιώβ, εργασία, επάγγελμα, δουλειά, θέση
ρήμ. διαπραγματεύομαι αξίες
επίθ. υπομονετικός άνθρωπος

Αγγλικά → Αγγλικά - Job

προφορά
n. Biblical figure who suffered many misfortunes but retained his faith in God; book of the Old Testament named for Job; male first name
n. work, employment, occupation; task; piece of work, duty, assignment; product of work done; manner in which work is done; problem, difficulty; theft, robbery, crime (Slang); task, procedure, assignment (Computers)
v. do paid work now and then, do odd jobs; work as a middleman, buy and sell; hire temporarily for a specific task; portion out pieces of work to different individuals; punish or take away unfairly

Αγγλικά → Γαλλικά - Job

προφορά
n. Job, personnage biblique qui a subi plusieurs mésaventures mais qui ne remet pas en question sa croyance en Dieu; livre de Job, livre de l'Ancien Testament intitulé Job; prénom masculin
n. travail, emploi, boulot, fonction, job; occupation; tâche, fonctionnement; exploitation; situation, conditions; vol; cambriolage; casse, combine, crime (argot) produit; tâche, travail (Informatique)
v. négocier, faire des transactions; se débarrasser de quelque chose; faire des combines; frauder; faire des petits travaux; punir injustement

Αγγλικά → Γερμανικά - Job

προφορά
n. Hiob, bibliche Figur trotz des erleidens vielen Unglücks den Glauben an Gott nicht verlierend (Altes Testament); das Buch Ijobs des Alten Testaments; männlicher Vorname
n. Arbeit; Job; Auftrag; Bedingung; Stelle; Aufgabe
v. etwas verdienen; ein Geschäft machen; etwas loswerden; jemanden betrügen

Αγγλικά → Ινδονησιακά - Job

προφορά
n. pekerjaan, kerja, tugas, fungsi, okupasi, kelungguhan, kesusahan
v. bekerja dgn borongan, bekerja tdk tetap

Αγγλικά → Ιταλικά - Job

προφορά
s. Giobbe, personaggio della Bibbia noto per la sua pazienza e fede in Dio nonostante le innumerevoli sventure; libro del Vecchio Testamento; nome proprio maschile
s. lavoro, attività, occupazione; (inform.) compito; procedura; (slang) furto, crimine
v. fare lavori saltuari; lavorare a cottimo; comprare all'ingrosso; speculare in borsa; liberarsi (di qualcosa); sfruttare la propria posizione

Αγγλικά → Πολωνικά - Job

προφορά
n. praca, robota, zadanie, sprawa, fach, posada, miejsce, rzemiosło, nadużycie, akcydens, interes, dziobnięcie
v. praca: wykonać pracę, wykorzystać w celach osobistych, dorywczo pracować, dźgać, dźgnąć

Αγγλικά → Πορτογαλικά - Job

προφορά
s. Jó
s. trabalho; emprego; tarefa (também em computação); ocupação, serviço; roubo, crime (gíria) ; produto
v. agiotar; comprar e vender; livrar-se (de algo); fazer biscates, realizar serviços sem vínculo empregatício; aproveitar-se, ludibriar

Αγγλικά → Ρουμανικά - Job

προφορά
n. muncă, lucru, treabă, îndeletnicire, ocupaţie, pâine {fig.}, serviciu, post, funcţie, loc, meserie, afacere rentabilă, profit, speculă, afacere, achiziţie, realizare, ocazie, prilej, piesă de prelucrat, furt {fam.}
v. munci ocazional, fi samsar, proceda necinstit, specula, năimi, închiria

Αγγλικά → Ρωσικά - Job

προφορά
с. Иов
с. занятие, работа; труд, сдельная работа, служба; место работы, предприятие; задание, урок; деталь, изделие
г. работать сдельно, нанимать на сдельную работу, работать нерегулярно; брать внаем лошадей или экипажи, давать внаем лошадей или экипажи; спекулировать, барышничать, быть маклером; обманывать, надувать, злоупотреблять своим положением; толкнуть, ударить, пронзать, вонзать; выполнять

Αγγλικά → Ισπανικά - Job

προφορά
s. Job; trabajo, empleo, faena, fajina, labor, laborío, ocupación, oficio, puesto, quehacer, tarea; cargo, colocación, plaza
s. labor; empleo, trabajo; tarea (también en computación); (Germ.) trabajito (robo, asalto, delito); (Comp.) proceso que sigue la ordenadora para llevar la tarea a buen término
v. trabajar, comprar y vender, como intermediario; deshacerse (de alguien); dar trabajo a destajo (a tanto por pieza); trabajar en lo que se presenta; negociar en los fondos públicos

Αγγλικά → Τουρκικά - Job

προφορά
f. iş yapmak, ufak tefek işler yapmak, komişyonculuk yapmak, kiraya vermek, kiralamak, zimmetine geçirmek, görevi kötüye kullanmak, işe yerleştirmek
i. Yyüp peygamber, Eyüp peygamber
i. tip, meslek, estetik ameliyat, iş, suç, kârlı iş, alet, görev

Αγγλικά → Ουκρανικά - Job

προφορά
n. праця, робота, служба, завдання
v. відрядно: працювати відрядно, внайми: брати внайми, менеджигувати

Γαλλικά → Αγγλικά - Job

προφορά
n. Job, Biblical figure who suffered many misfortunes but retained his faith in God; book of the Old Testament named for Job; male first name

Γερμανικά → Αγγλικά - Job

προφορά
v. do paid work now and then, do odd jobs; work as a middleman, buy and sell; hire temporarily for a specific task; portion out pieces of work to different individuals; punish or take away unfairly

Ισπανικά → Αγγλικά - Job

προφορά
n. Job, Biblical figure who suffered many misfortunes but retained his faith in God; book of the Old Testament named for Job; male first name

Ολλανδικά → Αγγλικά - Job

προφορά
npr. job

Αγγλικά → Ολλανδικά - Job

προφορά
zn. Job
zn. werk, baan, baantje, betrekking, job (ook in computers); opgave; missie, opdracht; karwei
ww. speculeren, profiteren; afmaken; kwijten; misbruiken

Γαλλικά → Γερμανικά - Job

προφορά
n. job

Γαλλικά → Ιταλικά - Job

προφορά
(emploi) lavoro (m); impiego (m)

Γαλλικά → Πορτογαλικά - Job

προφορά
(emploi) emprego (m); trabalho (m)

Γαλλικά → Ισπανικά - Job

προφορά
(emploi) trabajo (m); puesto (m); empleo (m)

Γερμανικά → Γαλλικά - Job

προφορά
n. job (m), boulot (m), emploi (m)

Γερμανικά → Ιταλικά - Job

προφορά
n. affare (m), giobbe (m), impiego (m), saltuario: lavoro saltuario (m), posto (m)

Γερμανικά → Ρωσικά - Job

προφορά
n. работа (m), задание (m)

Γερμανικά → Ισπανικά - Job

προφορά
n. trabajo (m), ocupación (f), empleo (m), job (m)

Γερμανικά → Τουρκικά - Job

προφορά
i. iş (m)

Ισπανικά → Γερμανικά - Job

προφορά
n. hiob, job

Ολλανδικά → Γαλλικά - Job

προφορά
1. (taak) travail (m); tâche (f)
2. (beroep) travail (m); job (m)
3. (bedrijf) emploi (m); travail (m); boulot (m){informal}

Γαλλικά → Ολλανδικά - Job

προφορά
(emploi) baan (m/f); job (m); werk (n)

Αγγλικά → Αραβικά - Job

προφορά
‏عمل، شغل، وظيفة، مهنة، مركز منصب، نتاج، مهمة، وضع، حالة، سمسرة، منصب‏
‏إشتغل، خدع، إستغل وظيفته‏

Αγγλικά → Κινεζικά - Job

προφορά
(名) 约伯; 约伯记
(名) 工作, 职业, 零活
(动) 做零工; 假公济私; 做股票经纪; 代客买卖; 承包; 批发

Αγγλικά → Κινεζικά - Job

προφορά
(名) 約伯; 約伯記
(名) 工作, 職業, 零活
(動) 做零工; 假公濟私; 做股票經紀; 代客買賣; 承包; 批發

Αγγλικά → Χίντι - Job

προφορά
n. काम, कर्त्तव्य, नौकरी, सामान्य काम, छोटा काम, अवस्था
v. काम करना, छोटा काम करना

Αγγλικά → Ιαπωνικά - Job

προφορά
(名) ヨブ, 男子名; ヨブ記, 不運に見舞われながらも神に対して忠誠した聖書の人物

Αγγλικά → Κορεατικά - Job

προφορά
명. 일, 만들어진 것, 부정 행위, 공직을 이용한 부정 행위, 사태, 범죄, 직업, 일자리, 직무, 매우 어려운 일, 욥, 욥기, 일거리
동. 삯일을 하다, 잔일을 하다, 부정한 돈벌이를 하다, 매매하다, 주식을 매매하다, 부정한 돈벌이에 이용하다, 공직을 부정한 돈벌이에 이용하다, 세를 받고 빌려 주다, 말 따위를 세를 받고 빌려 주다, 마차 따위를 세를 받고 빌려 주다, 청부시키다, 일을 몇 사람에게 청부시키다

Αγγλικά → Βιετναμικά - Job

προφορά
n. công việc, việc, việc làm, việc làm khoán, việc làm thuê

Γερμανικά → Κινεζικά - Job

προφορά
[der]饭碗。工作。


Χρονοι ρηματων

Present participle: jobbing
Present: job (3.person: jobs)
Past: jobbed
Future: will job
Present conditional: would job
Present Perfect: have jobbed (3.person: has jobbed)
Past Perfect: had jobbed
Future Perfect: will have jobbed
Past conditional: would have jobbed
© dictionarist.com