Ισπανικά → Αγγλικά - Jesús

προφορά
n. Jesus, Jesus of Nazareth (4BC?-29AD?), Jewish prophet from Galilee who claimed to be the Messiah and whose teachings form the base of the Christian religion (Biblical); male first name

Ισπανικά → Γαλλικά - Jesús

προφορά
(religión) Jésus (m)

Ισπανικά → Γερμανικά - Jesús

προφορά
n. jesus


dictionary extension
© dictionarist.com