Αγγλικά → Αγγλικά - Barca

προφορά
n. Cyrenaica, ancient region in North Africa; family name; ancient Carthaginian family (of which Hannibal and Hamilcar Barca were a part of)
n. boat, craft
n. bark, type of sailboat

Αγγλικά → Γερμανικά - Barca

προφορά
n. Barca, Kyrenaika, antike griechische Region in Nordafrika; Nachname; antike karthagische Familie (Hannibal und Hamilcar Barca waren Angehörige)

Αγγλικά → Πορτογαλικά - Barca

προφορά
s. Barca, antiga região na África do Norte; sobrenome; antiga família cartaginesa (Hannibal e Hamilcar Barca faziam parte de tal família)

Αγγλικά → Ρωσικά - Barca

προφορά
(f) лодка

Αγγλικά → Ισπανικά - Barca

προφορά
Buque: Es un barco con cubierta que por su tamaño, solidez y fuerza es apropiado para navegaciones o empresas marítimas de importancia. Para aclarar este concepto podemos decir que cualquier buque es una embarcación o barco, pero que cualquier embarcación o barco no es necesariamente un buque.

Ιταλικά → Αγγλικά - Barca

προφορά
n. boat, craft

Πορτογαλικά → Αγγλικά - Barca

προφορά
n. barge, barque, boat

Ρουμανικά → Αγγλικά - Barca

n. boat, barge, bark, ferry

Ισπανικά → Αγγλικά - Barca

προφορά
n. bark, type of sailboat

Ιταλικά → Γαλλικά - Barca

προφορά
(nautico) bateau (m); barque (f)

Ιταλικά → Γερμανικά - Barca

προφορά
n. bootsladung, sache, bark, barke, miete, kahn, drehkahn, nachen, boot

Πορτογαλικά → Γαλλικά - Barca

προφορά
(náutico) bac (m); ferry (m); ferry-boat (m); transbordeur (m)

Ισπανικά → Γερμανικά - Barca

προφορά
n. kahn, barke, boot

Ισπανικά → Ρωσικά - Barca

προφορά
n. лодка

Αγγλικά → Ιαπωνικά - Barca

προφορά
(名) バルカ, キレナイカ, 北アフリカにあった古代の地域; 姓; 古代カルタゴ族(ハンニバルとハミルカル バルカが属する)

Ισπανικά → Κορεατικά - Barca

προφορά
n. 배


dictionary extension
© dictionarist.com