natural στα Ρουμανικά

προφορά
n. becar {muz.}, dispoziţie naturală
a. natural, natură: din natură, normal, firesc, explicabil, înţeles: de înţeles, simplu, neprefăcut, real, viu

natural στα Αγγλικά

a. natural, physical, primitive, genuine, real, lifelike, careless, matter-of-course, unsophisticated, unvarnished, undisguised, easy, simple, kind, innocent, native, home-bred
adv. naturally, reasonably

παράδειγμα ποινές

Mi se pare natural să iei situaţia în considerare.
I think it natural that you should take the matter into consideration.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Cu atât de mulți oameni în jurul lui, a devenit în mod natural un pic nervos.
With so many people around he naturally became a bit nervous.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Aceste măsuri trebuie să includă energia nucleară şi căutarea unor surse noi de gaz natural.
These measures must include nuclear energy and a quest for new sources of natural gas.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Încurajez Uniunea Europeană în sensul diversificării în domeniul energetic pentru a evita dependenţa de un singur furnizor de gaz natural.
I encourage the EU to diversify its energy package to avoid its dependence on one single natural gas provider.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Acest lucru este natural, însă este simplist în cazul Irlandei, care, vă reamintesc, este o insulă şi, de asemenea, un exportator major de animale.
This is natural, but it is simplistic in the case of Ireland, which, I remind you, is an island and also a major animal exporter.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Trebuie să urgentăm procesul de diversificare a surselor de aprovizionare şi a rutelor de transport cu gaz natural, iar accelerarea proiectului Nabucco este esenţială.
We must expedite the process of diversifying supply sources and transit routes for natural gas. In fact, accelerating the Nabucco project is vital.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
în scris. - Uniunea Europeană se confruntă, din nou, cu o criză în alimentarea cu gaz natural.
The European Union is facing, once again, a crisis with its supply of natural gas.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Trebuie să diversificăm furnizorii de gaz, rutele de aprovizionare şi mecanismele de livrare (ca în cazul gazului natural lichefiat).
We need to diversify gas suppliers, supply routes and delivery mechanisms (as in the case of liquefied natural gas).
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Nu introduce nici un sistem de preferinţă comunitară, care ar putea permite unei pieţe europene adevărate să apară în mod natural.
It does not introduce any system of Community preference, which alone would enable a true European market to emerge naturally.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Am aplicat întotdeauna produsele luând în considerare alte fiinţe umane şi mediul natural.
I have always applied products with a sensitive approach to other human beings as well as wildlife.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

in accordance with nature; relating to or concerning nature: naturalness, earthy
existing in or produced by nature; not artificial or imitation: uncolored, unbleached, undyed
existing in or in conformity with nature or the observable world; neither supernatural nor magical: physical
functioning or occurring in a normal way; lacking abnormalities or deficiencies: normal
unthinking; prompted by (or as if by) instinct: self-generated, instinctive, spontaneous
being talented through inherited qualities: born, intelligent, innate
(used especially of commodities) being unprocessed or manufactured using only simple or minimal processes: unprocessed, raw, rude
(craps) a first roll of 7 or 11 that immediately wins the stake: cast, roll
someone regarded as certain to succeed: succeeder, achiever, winner, success
free from artificiality: lifelike, unaffecteddictionary extension
© dictionarist.com