individual στα Ρουμανικά

προφορά
n. individ, persoană, om, personalitate, individualitate
a. individual, personal, specific

individual στα Αγγλικά

a. individual, personal, particular, private, several, distinct, single, substantive
adv. individually, particularly, severally

παράδειγμα ποινές

S-a pus o serie întreagă de întrebări şi suntem, desigur, gata să răspundem deputaţilor europeni în mod individual mai detaliat la întrebările pe care nu reuşesc să le aduc în discuţie acum.
A whole series of questions have been asked and we are, of course, ready to respond to individual MEPs in more detail over the questions I do not touch on now.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
În al treilea rând, dorim să creştem siguranţa rutieră introducând o viteză limită de 30 de km/oră, dând oraşelor posibilitatea de a pune limite superioare pe anumite drumuri, în mod individual.
Thirdly, we want to increase road safety with a general speed limit of 30 km/h with the possibility for cities to set higher speeds for specific roads independently.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Fiecare caz individual implică mii de pachete şi, prin urmare, mii de pacienţi sunt supuşi unui risc potenţial.
Each individual case involves thousands of packages and, therefore, thousands of patients are potentially at risk.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Nu există nicio îndoială cu privire la faptul că fiecare caz trebuie soluţionat în mod individual.
There is no doubt that each case must be dealt with individually.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Este o chestiune extrem de delicată: după ce au fost eliberaţi, 60 de prizonieri de la Guantánamo au reluat activităţile teroriste şi astfel, fiecare caz trebuie examinat individual.
It is an extremely hot potato: after release, 60 Guantánamo prisoners returned to terrorist activity, and therefore each case should be examined individually.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Niciun stat individual, care acţionează pe cont propriu, nu poate atinge rezultatele necesare.
No individual State, operating on its own, can achieve the required results.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Regulamentul prevede că penalizările pe care statele membre le pot aplica în mod individual trebuie să fie eficiente, proporţionale cu fapta şi convingătoare.
The regulation stipulates that the penalties which the Member States may apply themselves must be effective, proportionate and dissuasive.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Programele promoţionale realizate de statele membre oferă tuturor entităţilor posibilitatea de a colabora în domeniile în care nu reuşesc să gestioneze sau să finanţeze aceste activități în mod individual.
Promotional programmes carried out by Member States offer the opportunity for entities to work together, where they have not managed to run and finance these activities on their own.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Discutăm acum despre un caz judiciar individual care se află în curs de examinare de către instanţă şi în legătură cu care avem tupeul de a spune că vom susţine respectarea principiului statului de drept.
We are now discussing an individual legal case that is currently being tried in court, in connection with which we have the gall to say that we will stand up for the principle of the rule of law.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Eu şi grupul din care fac parte considerăm că nu este oportun să discutăm în parlament un caz individual aflat pe rolul unei instanţe.
My group and I think that it is quite wrong to discuss an ongoing individual court case in a parliament.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

exactly alike; incapable of being perceived as different: identical, same
not capable of being distinguished or differentiated: undistinguishabledictionary extension
© dictionarist.com