galerie στα Αγγλικά

n. gallery, corridor, tunnel, ambulatory, loft
n. supporters, backers, audience

παράδειγμα ποινές

De prea multe ori avem tendința de a vorbi cu frânturi de fraze și de a juca pentru galerie, mai degrabă decât de a aborda evenimentele efective din fața noastră.
Too often we tend to speak in sound bites and play to the gallery rather than dealing with the factual events that are before us.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Voi încheia prin a ura bun venit în galerie prietenilor noştri din Asociaţia Congoleză pentru Pace şi Dreptate.
Let me just finish by welcoming the presence in the gallery of our friends from the Congolese Association for Peace and Justice.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Domnule preşedinte, ca să nu uit, avem un grup de vizitatori din circumscripţia Irlanda de Est în galerie şi aş dori să le urez bun venit.
Mr President, lest I forget, I do have a visitors' group in the gallery, and I would like to welcome them from the Ireland-East constituency.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Doresc să vă comunic, de asemenea, că în galerie se află doctorul Francis G. Nazario, care este șeful misiunii Sudanului de Sud în UE și care va deveni în curând ambasadorul ei.
I would also like to recognise in the gallery Dr Francis G. Nazario, who is head of the Southern Sudanese Mission to the EU and shortly will become its ambassador.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Poate că vă puteți ridica, domnule doctor Nazario și membrii delegației Sudanului de Sud care vă aflați, de asemenea, în galerie.
Perhaps you could stand up, Dr Nazario and the Southern Sudanese delegation, who are also sitting up there.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com