cabina στα Αγγλικά

n. cabin, booth, berth, compartment, hutch, cuddy, state room

παράδειγμα ποινές

Acesta ar putea funcţiona foarte bine pentru vasele de pescuit solide din Marea Nordului, însă nu pentru cele din Mediterană, care sunt mici, de obicei nu au cabină şi sunt folosite pentru "pescuitul la scară mică”.
This may be all very well for the robust North Sea fishing boats, but not for those of the Mediterranean, which are small, often without a cabin, and are used for 'small-scale fishing'.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Aceasta costă mii de milioane de euro şi singurele persoane cărora le surâde ideea sunt probabil cei de la Ikea, care vor putea vinde mai multe cabine mobile şi dulapuri.
It costs thousands of millions of euros and the only people who like the idea are perhaps those at Ikea, who get the chance to sell moving boxes and extra cupboards.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Aceste cabine temporare sunt în funcţiune chiar şi astăzi.
These temporary huts are still in operation even today.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
În cele 27 de cabine de interpretariat, există 27x3, adică 81 de interpreţi de conferinţă cu calificări înalte care traduc pentru noi.
In the 27 interpreters' booths, there are 27x3, which makes 81 highly qualified simultaneous interpreters, translating for us.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Deja prevăd în acest Parlament șase scaune în plus și încă o cabină pentru interpreți.
I already envisage six extra chairs in this Parliament and an extra booth for interpreters.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Deci, atunci când UE va cere taxe în Marea Britanie, vor răspunde oare oamenii dând o palmă Uniunii în cabina de vot?
So, when the EU raises taxes in the UK, will the people respond by kicking the EU in the ballot box?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Adoptarea acestei propuneri va însemna însă că transportatorii ar trebui să se pregătească pentru o nouă cutie în cabinele camioanelor lor, cu taxe noi, desigur.
However, adopting this proposal will mean that hauliers should get ready for a new box in the cabs of their lorries, with associated new taxes, of course.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com