Materie στα Αγγλικά

n. matter, stuff, substance, sphere, domain, subject, material, fabric

παράδειγμα ποινές

Nava transportă materie primă din Indonezia.
The ship transports raw materials from Indonesia.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Matematica este o materie bună.
The mathematics class is good.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Viziunea noastră pentru o Europă deschisă şi experienţa noastră în materie de integrare vor accentua caracterul deschis al Europei.
Our vision of an open Europe and our experience of integration will be the spur to Europe's openness.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Cred ca am realizat multe şi doresc să o elogiez din nou pe d-na Ferrero-Waldner, care a fost principalul actor al delegaţiei noastre în materie de asistenţă umanitară, şi ceea ce am realizat se menţine şi azi.
I think we achieved a lot, and I would like once again to commend Ms Ferrero-Waldner, who did the main work in our delegation in the humanitarian sphere, where what we have achieved still works today.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Atacul disproporționat al Israelului asupra enclavei palestiniene, deja fragile şi disperate, este un alt semn al indiferenţei faţă de obligaţiile ce îi revin în materie de drept umanitar internaţional.
Israel's disproportionate attack on the already frail and desperate Palestinian enclave is another indication of its indifference to international humanitarian obligations.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Ţin să remarc din nou faptul că, din fericire, Parlamentul European nu deţine puterea de codecizie în materie de politică agricolă a UE.
I would observe once again that it is fortunate that the European Parliament does not have powers of codecision on EU agricultural policy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mai sunt multe de făcut în UE în materie de respectare a drepturilor individuale şi a drepturilor minorităţilor.
There is still a lot to be done in the EU in the area of respect for individual and minority rights.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Cât de departe va trebui să mergem, în materie de încălcare a dreptului internaţional, pentru a putea aplica această clauză a drepturilor omului?
How far will we have to go in terms of violations of international law before we have the 'human rights' clause applied?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
UE nu va reuşi să atingă obiectivele pe care şi le-a propus în materie de mediu dacă nu îşi schimbă politica de transport.
The EU will only succeed in achieving its own climate protection goals if it changes its transport policy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Doamnă preşedintă, propunerea Comisiei de revizuire a normelor în materie de radiodifuziune publică este inacceptabilă în forma actuală.
Madam President, the Commission proposal reviewing the rules for public broadcasting is unacceptable as it currently stands.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com