onwaarschijnlijk στα Αγγλικά

προφορά
adv. unlikely
adj. improbable, inconceivable, unlikely

παράδειγμα ποινές

Volgens mij is dat heel onwaarschijnlijk.
I think that's highly unlikely.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Het is onwaarschijnlijk dat een hacker in onze website zou kunnen raken.
It's unlikely that a hacker could get into our website.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Het is onwaarschijnlijk dat Tom de vergadering zal bijwonen.
It's unlikely that Tom will attend the meeting.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Het is zeer onwaarschijnlijk dat Tom dit rapport heeft geschreven.
It's very unlikely that Tom wrote this report.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Ze verzonnen een onwaarschijnlijk verhaal.
They made up an unlikely story.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Het lijkt onwaarschijnlijk dat het Franse voorzitterschap, dat de nadruk legt op consumentenkwesties, een ander standpunt zal innemen.
It seems unlikely that a French Presidency, which is highlighting consumer affairs, will take a different view.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
En zoiets is hoogst onwaarschijnlijk als we niet de tijd krijgen om de voorstellen nauwgezet door te nemen.
That is highly unlikely to happen unless we are given the time to examine them effectively.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Het is onwaarschijnlijk dat beide verdragen in de nabije toekomst worden geratificeerd.
Both of these are unlikely to be ratified in the foreseeable future.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Op dit moment is nog niet duidelijk of dat zal gebeuren, maar een volledige aanpassing aan de voorgenomen EU-normen lijkt onwaarschijnlijk.
It is as yet unclear whether that will happen, but a complete adaptation to the proposed EU standards seems unlikely.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Ik begrijp uit uw woorden dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat er en akkoord zal worden bereikt.
I take it from you that it is very unlikely that any agreement could be reached.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

onbestaanbaar: ongelooflijk, onvoorstelbaar, stug, vreemddictionary extension
© dictionarist.com