onwaarheid στα Αγγλικά

προφορά
n. untruth, sklent

παράδειγμα ποινές

Dat is een flagrante onwaarheid en ik vind het dan ook niet meer dan logisch dat de twee fracties hun ontwerpresolutie intrekken.
It is a flagrant untruth and I believe that it is only logical that both groups should withdraw their motion for a resolution.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Het is absoluut niet onze taak om een oordeel te vellen over de waarheid of onwaarheid van deze beschuldiging, of over het gedrag van mevrouw Jeggle.
We are not in any sense called upon to form a judgment on the truth or falsity of these allegations or on Mrs Jeggle's conduct.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Dat wij mogen waken voor elke vorm van revisionisme, elke historische onwaarheid.
It is so that we may guard against any form of revisionism, any historical untruth.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Dat is echter nog niet alles; hij heeft een verklaring van de Commissie voorgelezen die een duidelijke onwaarheid bevatte.
As if that were not enough, he read out a statement by the Commission which was clearly false.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Dat iemand schrijft dat de eindstreep is gehaald, is een volstrekte onwaarheid.
For somebody to write that the finishing line has been crossed is a total falsehood.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

bedriegerij: leugen


dictionary extension
© dictionarist.com