onverwachts στα Αγγλικά

προφορά
adj. uncontemplated

παράδειγμα ποινές

Geluk komt altijd onverwachts.
Happiness is always unexpected.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Plotseling gebeurde er iets onverwachts.
Suddenly, something unexpected happened.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Vlak voor Kerstmis heeft mijn moeder namelijk onverwachts haar gezichtsvermogen verloren.
Just before Christmas my mother unexpectedly lost her sight.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mijnheer de Voorzitter, de Commissie stelt - niet geheel onverwachts - voor zichzelf meer macht toe te kennen.
Mr President, not unexpectedly, the Commission is proposing that it be given more power.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
De vorige zomer brak er onverwachts oorlog uit.
Last summer there was an unscheduled war.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We staan niet voor een crisis die totaal onverwachts kwam.
We are not facing a surprise crisis.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
De humanitaire crisis in de Gazastrook is geen novum en komt ook niet onverwachts.
The humanitarian crisis in Gaza is not new, nor has it been unforeseen.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
De beslissing tot en de verklaring van onafhankelijkheid in Priština kwamen niet onverwachts.
The decision and the declaration of independence in Priština were not unexpected.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Onverwachts was er natuurlijk een discussie over de situatie in Griekenland.
Unexpectedly, of course, there was a discussion on the situation in Greece.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
(EN) Mijnheer de Voorzitter, het ligt in de aard van de mens om, als er iets onverwachts gebeurt, te proberen de feiten te laten passen in zijn eigen wereldbeeld.
Mr President, it is human nature when something unexpected happens that we try and fit the facts into our existing Weltanschauung.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. onverhoeds: onvoorbereid, plotseling
2. abrupt: ineens, onvoorzien, pardoesdictionary extension
© dictionarist.com