grande στα Αγγλικά

προφορά
n. grandee

παράδειγμα ποινές

Hij heeft de Rio Grande overgestoken.
He crossed the Rio Grande River.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
U zegt "ja, we zullen die voorstellen met de grootste vigilance, avec la plus grande attention" bekijken.
You said that you would study those proposals with the utmost vigilance, avec la plus grande attention.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Zoals iedereen weet, kunnen wij 85 % vrijwillige braaklegging tegenover overschrijdingen in de grande culture verwachten.
As you know, we can offset 85 % of any voluntary set-aside against overcultivation of the major crop.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com