Materie στα Αγγλικά

προφορά
n. matter

παράδειγμα ποινές

Het communautair initiatief URBAN past in het streven van de Unie om het stedelijk beleid tot een Europese materie te maken.
The URBAN Community Initiative is helping to achieve the European Union' s desire to communitise urban policy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
De materie ligt momenteel in tweede lezing aan het Parlement voor.
It is before Parliament for second reading.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Dit is moeilijke materie, en ik hoop dat we die nu zo hebben geregeld dat we er voortaan beter mee uit de voeten kunnen.
It is a difficult subject and I hope we have managed to make it somewhat easier to deal with now.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Wat deze materie betreft bevinden we ons in een grensgebied, mijnheer de Voorzitter, waarin houdingen en symbolen van grote betekenis zijn.
We are about to advance into new territory where attitudes and symbols are of great significance.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Voorzitter, het gaat in deze overeenkomst om een gevoelige materie: de samenwerking op het gebied van strafrecht.
Mr President, this agreement deals with a sensitive issue: cooperation in the field of criminal law.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We moeten het daarom nu eens worden over deze buitengewoon gevoelige materie, want later gaat dat niet meer.
As I said, we must form a Community of 27 or 28 Member States, despite the much greater disparities.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de rapporteur, geachte collega's, afvalbeheer is een ingewikkelde materie.
Mr President, Mr Blokland, ladies and gentlemen, waste management is a complex task.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Maar wij zullen de dialoog met het Europees Parlement over deze materie zeker continueren.
Nevertheless, we will continue to maintain a dialogue with the European Parliament on this subject.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In deze materie verheug ik mij al op wat een open en vrije gedachtewisseling met het Parlement wordt genoemd.
I am looking forward to what is called a full and frank exchange with Parliament on those issues.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mijnheer de afgevaardigde, ik ben van deze materie niet op de hoogte, maar we zullen de informatie die u ons verschaft ter harte nemen.
Mr Posselt, I have no knowledge of this issue. However, we will consider the information you have given us.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. stof
2. grondstof
3. onderwerp: problematiekdictionary extension
© dictionarist.com