woman στα Τουρκικά

προφορά
s. kadın
i. kadın, bayan, karı

παράδειγμα ποινές

Frank’s sister is a girl. She will grow up to be a woman.
Frank’ın kızkardeşi, kız çocuğudur. Büyüyünce kadın olacak.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I have not met a woman who does not like flowers.
Çiçek sevmeyen bir kadınla karşılaşmadım.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
What is the difference between mother and wife? One woman brings you into this world crying the other ensures you continue to do so.
Bir anne ile eş arasındaki fark nedir? Biri sizi bu dünyaya getirirken ağlarsınız, diğer ise hayatınıza girer ağlamaya devam ettirir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
If men behave after marriage the way they do before it, half the divorces won’t take place. On the other hand, if women behave before marriage the way they do after it half the marriages won’t take place.
Erkekler evlendikten sonra da önceki gibi davranırlarsa boşanmaların yarısı olmaz. Diğer taraftan, kadınlar evlenmeden önce de evlendikten sonraki gibi davransalardı evliliklerin yarısı olmazdı.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The moment a child is born, the mother is also born. She never existed before. The woman existed, but the mother, never. A mother is something absolutely new.
Bir çocuk dünyaya geldiğinde bir anne de doğar. Öncesinde o yoktur. Bir kadındır ama bir anne değil. Annelik tamamen yeni bir şeydir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The woman with the little child is going shopping.
Küçük çocuklu kadın alış verişe gidiyor.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Love is the full story of a woman’s life, it is just an adventure for a man.
Aşk bir kadının hayatının tüm öyküsü, erkek için sadece bir maceradır.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Suddenly a young woman stood up.
Aniden genç bir kadın ayağa kalktı.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
A woman appeared from behind a tree.
Bir ağacın arkasından bir kadın çıktı.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He thinks he's God's gift to women.
O kendini Tanrı'nın kadınlara lutfü olarak düşünüyor.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. womankind
2. female: lady, girl, dame, broad, matron, gentlewoman, maiddictionary extension
© dictionarist.com