wiggle στα Τουρκικά

προφορά
f. rahat durmamak, kıpır kıpır oynamak, kıpırdamak, kıvrılmak, oynatmak, kıpırdatmak

παράδειγμα ποινές

With horror Nancy saw a wiggling creature come out of that bag.
Nancy, çantadan sağa sola kıvrıla kıvrıla çıkan yaratığı görünce ürktü.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Everyone look! His ears wiggle if you scratch his chin.
Millet bakın! Çenesini kaşıdığınızda kulakları oynuyor.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Can you wiggle your ears?
Kulaklarını oynatabilir misin?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The doctor asked me to wiggle my toes.
Doktor ayak parmaklarımı kıpırdatmamı istedi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Tom wiggled his nose.
Tom burnunu oynattı.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Tom wiggled his toes.
Tom parmaklarını oynattı.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

shake: jiggle, shimmer


dictionary extension
© dictionarist.com