substance στα Τουρκικά

προφορά
i. madde, özlülük, cisim, öz, esas, içerik, ana fikir, asıl mesele, servet, zenginlik, sağlamlık, güçlülük

παράδειγμα ποινές

It's a specially formulated hairlike substance
Aktif hayatı olan erkekler için yapılmış...
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
specially formulated hairlike substance?
...gezdirirse özgüvenine ne olacak?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
According to preliminary data, Sam Metcalf died as the result of a minute amount of an as yet unidentified toxic substance in his bloodstream.
İlk veriye göre Sam Metcalf kan dolaşımında şimdiye kadar hiç tanımlanmamış bir toksik maddenin yok denecek kadar az olması sonucu öldü.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
His shirt was blackened with some foreign substance.
Çömleği toz topraktan kapkara olmuştu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Your money isn't backed by gold or some other valuable substance.
Paranız, altın ya da başka bir değerli emtia ile desteklenmiyor.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He had an abundance of various substances necessary to sustain life.
Yaşamı sürdürebilmek için gereken şeylerden bolcasına sahipti.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Carbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.
Karbon monoksit karbon bileşiklerinin tam yanmamasından oluşan zehirli bir maddedir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Glands secrete chemical substances into the body.
Bezler vücuda kimyasal maddeler salgılar.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Graphene is a substance made from pure carbon
Grafen saf karbondan yapılmış bir maddedir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Prostitution, gambling, the use of narcotic substances, drunkenness, disorder, and all other illegal activities are STRICTLY FORBIDDEN.
Fahişelik, kumar, uyuşturucu madde kullanımı, sarhoşluk, düzeni bozmak ve diğer yasadışı etkinlikler kesinlikle yasaklanmıştır.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. essence: basis, meaning, import, subject, body, theme, gist
2. object: element, matter, material, stuff, thing


dictionary extension
© dictionarist.com