strange στα Τουρκικά

προφορά
s. acayip, garip, tuhaf, yabancı, bilinmeyen, acemi, işe yabancı

παράδειγμα ποινές

Nicholas has a strange sense of humor.
Nicholas garip bir mizah duygusuna sahip.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This sword has a strange history.
Bu kılıncın tuhaf bir tarihi var.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
She had a strange look on her face.
Yüzünde garip bir görünüm vardı.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
His behavior is sometimes strange.
Onun davranışı bazen tuhaftır.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I don't think it's strange at all.
Onun tuhaf olduğunu hiç de düşünmüyorum.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I saw something strange in the sky.
Gökyüzünde garip bir şey gördüm.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I want to tell you a strange thing.
Sana tuhaf bir şey söylemek istiyorum.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I'm really feeling kind of strange.
Az çok gerçekten yabancı hissediyorum.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Suddenly he heard a strange sound.
Aniden garip bir ses duydu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The dog growled at the strange man.
Köpek yabancı adama hırladı.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com