profitable στα Τουρκικά

προφορά
s. kazançlı, kârlı, faydalı, yararlı

παράδειγμα ποινές

In speaking of Jesus, I must speak about Christianity because I do not think it possible or profitable to divide the two.
Lionel Blue
İsa'dan bahsederken, Hristiyanlıktan bahsetmeliyim çünkü ikisini birbirinden ayırmanın mümkün veya faydalı olduğunu düşünmüyorum.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
- All right, all right! Look! There's gotta be a fair yet profitable way to settle this. Okay, hover dudes, these are the rules. You line up at the starting points. When the whistle blows, you begin your fly.
- Tamam! Tamam! Bakın! Bunu bitirmenin adil ve karlı bir yolu olmalı. Tamam uçun arkadaşlar, kurallar bunlar. Başlangıç noktasında sıraya girin. düdük çalınca uçuşunuza başlayın.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
All you need is a little legerdemain in your accounting to make people think your company is profitable.
İnsanlara şirketinin kazançlı olduğunu düşündürmek için yapman gereken tek şey küçük bir hokkabazlık.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
All you need is a little sleight of hand in your accounting to make people think your company is profitable.
İnsanlara şirketinin kazançlı olduğunu düşündürmek için tek ihtiyacın olan şey muhasebende küçük bir el çabukluğu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Tom owns a very profitable company.
Tom çok kârlı bir şirkete sahiptir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Isn't it profitable?
Bu kârlı değil mi?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
That doesn't sound very profitable.
Kulağa çok kârlı gelmiyor.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The arrangement proved highly profitable.
Düzenleme son derece karlı olduğunu kanıtladı.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
War is very profitable for the neocons. A war in Ukraine and against Russia can only be a great opportunity for business to them.
Savaş neoconlar için çok karlıdır. Ukrayna'da ve Rusya'ya karşı bir savaş, sadece onlar için büyük bir iş fırsatı olabilir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

advantageous: beneficial, good, propitious, auspicious, favourable, serviceabledictionary extension
© dictionarist.com