preceding στα Τουρκικά

προφορά
s. önceki, önce gelen

παράδειγμα ποινές

Not is the general declarative form of no, indicating a negation of a related statement which it usually precedes.
Değil, genellikle önde gelen ilgili bir ifadenin reddini gösteren, hayır'ın genel ifade şeklidir .
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Your reputation precedes you.
Sizin itibarınız önde gelir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In English the verb precedes the object.
İngilizcede yüklem nesneden önce gelir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Lightning precedes thunder.
Şimşek gök gürültüsünden önce gelir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The essential points of my argument have been expressed in the preceding pages.
Benim görüşümün temel noktasını önceki sayfalarda ifade ettim.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The flash of lightning precedes the sound of thunder.
Şimşeğin ışığı gök gürültüsünün sesinden önce gelir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The index advanced to 120.5, up 4% from the preceding month.
Endeks 120.5'e yükseldi, bir önceki aya göre %4 fazla.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The index rose 4% from the preceding month.
Endeks bir önceki aya göre % 4 yükseldi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The preceding month was very rainy.
Önceki ay çok yağışlıydı.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

former: antecedent, prior, past, foregoing, anterior, elapsed, gone bydictionary extension
© dictionarist.com