influential στα Τουρκικά

προφορά
s. etkili, nüfuzlu, tesirli, sözü geçen

παράδειγμα ποινές

Nicholas has friends in influential places.
Nicholas'ın nüfuzlu yerlerde arkadaşları vardır.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Nicholas is the most influential man in Boston.
Nicholas Bostonda en nüfuzlu kişidir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Besides, the tendencies that can be observed in the short stories in terms of subject matter, tone and the writers who were involved in the writing of short fiction are very influential in the formation of an image of Turkish identity.
Bunun yanısıra, konu, yazım tarzı ve yazarlar açısından öykülerde gözlemlenen eğilimler bir Türk kimliği imajı oluşturulmasında oldukça etkilidir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Who do you think is the most influential young person today?
Sizin fikrinize göre, en etkili genç bugün kim?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Candlemass is an influential Swedish doom metal band.
Candlemass etkileyici bir İsveçli doom metal grubudur.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He is a prestigious and influential member of the Democratic Party.
O, Demokratik Parti'nin prestijli ve etkili bir üyesidir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He is influential.
O nüfuzludur.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Rousseau was mad but influential; Hume was sane but had no followers.
Rousseau çılgın ama etkiliydi; Hume aklı başında ama hiç bir takipçisi yoktu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Tom has friends in influential places.
Tom'un nüfuzlu yerlerde arkadaşları vardır.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Tom is the most influential man in Boston.
Tom Bostonda en nüfuzlu kişidir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

effective: cogent, convincing, effectual, efficacious, forcible, powerfuldictionary extension
© dictionarist.com