courageous στα Τουρκικά

προφορά
s. cesur, yürekli, korkusuz, yiğit, gözüpek

παράδειγμα ποινές

He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life.
Muhammad Ali
Risk almak için yeterince cesur olmayan kişi, hayatta hiç bir şey başaramaz.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Be courageous and live your life to the fullest, and this way you will enjoy life in general and be happier.
Cesaretli olun ve hayatınızı doya doya yaşayın ve bu şekilde genel anlamda yaşamdan daha çok zevk alacak ve daha mutlu olacaksınız.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Are you courageous?
Yürekli misin?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I'm not courageous.
Yürekli değilim.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Isn't Tom courageous?
Tom cesur değil mi?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is courageous of you to say such a thing.
Böyle bir şey söylemen cesurca.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The world belongs to the courageous.
Dünya cesurlara aittir.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Tom is courageous, isn't he?
Tom cesur, değil mi?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Tom is quite courageous, isn't he?
Tom oldukça cesur, değil mi?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Tom is very courageous, isn't he?
Tom çok cesur, değil mi?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

bold: confident, brave, daring, intrepid, fearless, stalwart, gallantdictionary extension
© dictionarist.com