benefit στα Τουρκικά

προφορά
f. yararı dokunmak, yaramak, faydası olmak, yararlanmak
i. yarar, fayda, çıkar, menfaat, avantaj, kâr, kazanç; yardım parası, yardım toplama faaliyeti, hak, ayrıcalık

παράδειγμα ποινές

Nicholas gave Mary the benefit of the doubt.
Nicholas Mary'nin yapmadığını varsaydı.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The new road will benefit the people living in the hills.
Yeni yolun tepede yaşayan insanlara faydası olacaktır.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Nicholas isn't currently collecting unemployment benefits.
Nicholas şu an işsizlik ödeneğini toplamıyor.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I have to spend at least six months a year here, or I lose half my tax benefits.
Yılda en az altı ayı burada geçirmeliyim, aksi halde vergi avantajlarımın yarısını kaybederim.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It's an unexpected benefit of the genetic process.
Bu genetik sürecin beklenmedik bir faydası.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The benefits of science are not to be reckoned only in terms of the physical.
Henry Taube
Bilimin faydaları sadece fiziksel açıdan hesaplanmaz.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Revolution will be benefit to our childrenalthough it's terriblefor us to witness.
Tanık olmak bizim için korkunç olsa da devrim çocuklarımızın lehine olacak.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
All right, gentlemen back to your places For the benefit of the jury, but moreespecially for the spectators...
Peki hala centilmenler, jurinin yararına, ama özellikle de seyircilerin yararına yerlerinize geçin.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Nothing. I-I just suggested that Chelsea's back pain might benefit from breast reduction surgery.
Hiçbir şey. Göğüs küçültme ameliyatının Chelsea'nin sırt ağrısına iyi gelebileceğini önerdim.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The charity is organizing a ballot for the benefit of the needy.
Dernek, fakirler yararına bir balo düzenliyor.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. for charity: for a good cause, charity, advantage, gain, good
2. charity ball: dance, bazaar, concert, exhibition, fair
3. help: advance, avail, assist, better, further, serve, profitdictionary extension
© dictionarist.com