work στα Ρουμανικά

προφορά
n. muncă, lucru, ocupaţie, treabă, îndeletnicire, activitate, preocupare, trudă, slujbă, cultivare a pământului, acţiune, funcţiune, funcţionare, operaţie, faptă, chestiune, lucrare, operă, lucrare: lucrări de fortificaţii {mil.}, lucrare: lucrări publice, prelucrare mecanică, construcţii, uzină, fabrică, fort, mecanism, maşinărie, ornamentaţie
v. lucra, munci, avea de lucru, activa, fi în activitate, fi ocupat, face, merge, prelucra, trata, cultiva pământul, funcţiona, executa, umbla, fabrica, confecţiona, meşteri, acţiona, face să muncească, administra, fi în mişcare, mişca, pune în mişcare, deplasa, manevra, aduce la, influenţa, amesteca, conduce o acţiune, elabora, exploata
v. câştiga prin muncă, introduce puţin câte puţin, izbuti, reuşi, pătrunde cu greu, fermenta, avea efect {med.}, fi eficace, broda, coase, tricota, ţese, împleti
a. Lucrător

παράδειγμα ποινές

What has made you decide to work for our company?
Ce v-a făcut să vă decideţi să lucraţi pentru compania noastră?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We agreed to refrain from smoking while we are at work.
Ne-am înţeles să ne abţinem de la fumat cât suntem la lucru.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
If he wants to succeed at all, he must work harder.
Dacă vrea câtuşi de puţin să reuşească, trebuie sa muncească mai mult.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The novelist gathered materials for his work.
Romancierul a strâns materiale pentru opera sa.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I could clearly see that the hard work had begun to tell on his health.
Am putut observa clar că munca grea a început să-şi lase amprenta asupra sănătăţii sale.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Well, let's start our work.
Ei, să începem lucrul.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I hope your plan will work out.
Sper ca planul tău să funcţioneze.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
You will be in charge of the women working in this factory.
Tu o să te ocupi de femeile care lucrază în fabrică.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I work for a travel agency.
Lucrez la o agenţie de voiaj.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I worked on a yearly contract.
Am lucrat pe un contract anual.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com