tail στα Ρουμανικά

προφορά
n. coadă, codirlă, suită, escortă, revers, dos, frac {fam.}, poală, pulpană
v. fi umbrat cuiva, ţine: se ţine scai

παράδειγμα ποινές

After playing so badly for the entire game, the team walked off with their tails between their legs.
După ce a jucat atât de prost tot jocul, echipa a plecat cu coada între picioare.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This is all about the EU's commitment to America's illicit behaviour while it tailed behind the old US President, and in the eyes of free EU citizens, that means that the EU lost face and respect.
Ţine de angajamentul UE faţă de activităţile ilicite ale Americii, conform măsurilor fostului preşedinte american şi, în ochii cetăţenilor liberi ai UE, acest lucru înseamnă că UE şi-a pierdut credibilitatea şi respectul.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Now that is the issue at stake, but there is a sting in the tail.
În momentul de faţă, acesta este subiectul principal, însă ceea ce urmează nu va fi plăcut.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Commission itself cannot make head nor tail of it.
Nici Comisia nu se mai descurcă între atâtea inadvertenţe.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
However, their causes were similar: tailing ponds which collapsed.
Cauzele au fost, însă, similare: prăbuşirea iazurilor de decantare.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I very much regret that, because the tail wind of a budget review would have provided good reasons for continuing with structural policy.
Regret foarte mult acest lucru, deoarece rezultatele unei revizuiri a bugetului ar fi oferit motive bune pentru continuarea politicii structurale.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I will quote in English: 'There is an urgent need for a complete global inventory of such tailing ponds, whose toxic contents represent chemical time bombs. ...
Îl voi cita în limba engleză: "Este necesar de urgență un inventar global complet al iazurilor de decantare de acest gen, ale căror conținuturi toxice reprezintă bombe chimice cu ceas. ...
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Heads I win, tails you lose ...
Cap, câștig eu, pajură, pierzi tu [...].
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

reverse: back, behind, rear, hinddictionary extension
© dictionarist.com