support στα Ρουμανικά

προφορά
n. sprijin, reazem, ajutor, sprijinire, susţinere, suport, rezemare, protecţie, bază, căpătâi, cârjă, hrană, întreţinere, subzistenţă, adăpost, stâlp, consolă, postament, mângâiere
v. sprijini, susţine, secunda, ajuta, proteja, încuraja, favoriza, duce, îngriji de, întreţine, suporta, ţine, alimenta, răbda, îndura, tolera

παράδειγμα ποινές

More and more people promised to support him.
Din ce în ce mai mulţi oameni promiteau să-l susţină.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He's supporting you voluntarily.
Te susține în mod voluntar.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
What team do you support?
Cu ce echipă ții?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I'm supporting France in the World Cup.
Eu susțin Franța în Cupa Mondială.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I am in favour of prescribing action plans at national level and support the proposal that the law should put the reduction in the use of such products at its core.
Sunt în favoarea prescrierii unor planuri de acţiune la nivel naţional şi susţin propunerea ca legislaţia să se axeze pe reducerea utilizării acestor produse.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
President Mitterrand and Chancellor Kohl were also the political architects of the euro, even though there were many who supported this monetary success, starting with Jacques Delors.
Preşedintele Mitterrand şi cancelarul Kohl au fost de asemenea arhitecţii politici ai monedei euro, deşi au existat şi multe alte persoane care au sprijinit acest succes monetar, începând cu Jacques Delors.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The support of European citizens for the idea of Europe is the strongest guarantee of Europe's future.
Sprijinul cetăţenilor europeni pentru ideea europeană este cea mai solidă garanţie pentru viitorul Europei.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I fully support the call by the rapporteur to encourage the promotion of initiatives in the area of dialogue with citizens.
Eu sprijin întru totul apelul raportoarei de a încuraja promovarea iniţiativelor în domeniul dialogului cu cetăţenii.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mr Klinz has presented a compromise document that I can support.
Dl Klinz a prezentat un document de compromis pe care îl pot sprijini.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
in writing. - (SV) We support the report, as we believe that sustainable public finances are very important.
Noi sprijinim raportul, deoarece considerăm că finanţele publice durabile sunt foarte importante.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com