specific στα Ρουμανικά

προφορά
n. medicament specific, remediu specific
a. specific, propriu speciei, deosebit, particular

specific στα Αγγλικά

n. singularity, quiddity, note
a. specific, peculiar, appropriate, proper, individual, distinctive
adv. specifically

παράδειγμα ποινές

If you have any information from recent years to back up your accusation, I would like to find out more specific details, so that I can refute your claim.
Dacă aveţi orice informaţie din ultimii ani pentru a vă susţine acuzaţia, aş dori să aflu mai multe detalii specifice, astfel încât să pot combate afirmaţia dumneavoastră.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I have a few very specific responses for one honourable Member of this assembly.
Aş vrea să răspund în mod specific la întrebările adresate de un deputat prezent la această întrunire.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
European customers pay for their gas supplies from Russia within a specific time, and have the right to expect deliveries to be on time, regardless of any disputes between Russia and Ukraine.
Clienţii europeni plătesc într-un anumit interval pentru alimentarea cu gaze din Rusia şi au dreptul să se aştepte ca furnizarea să se facă la timp, indiferent de disputele dintre Rusia şi Ucraina.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I should like to focus on one specific area, namely the travel ban for children, without, of course, prejudicing any of the other relevant aspects that have already been mentioned this evening.
Aş dori să mă concentrez asupra unei zone specifice, şi anume interdicţia de călătorie pentru copii, desigur fără a aduce prejudicii altor aspecte relevante care au fost deja menţionate în această seară.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Having said this, let me just answer a few of those specific points that you have made.
După ce am menţionat acest lucru, permiteţi-mi să răspund câtorva dintre punctele specifice la care aţi făcut referire.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I would like answers to those three specific questions please.
V-aş ruga să-mi oferiţi răspunsuri la aceste trei întrebări specifice.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
These are some more specific facts relating to the questions that have been raised.
Acestea sunt detalii mai specifice legate de întrebările care au fost adresate.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I would like to try and answer some specific questions.
Aş dori să încerc şi să răspund la câteva întrebări specifice.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Is the Commission planning to set up a specific and coordinated strategy to support this nomination, because we are moving on very fast now?
Plănuieşte Comisia să stabilească o strategie specifică şi coordonată pentru susţinerea acestei nominalizări, întrucât acum ne mişcăm foarte rapid?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Commissioner, I would like to refer to two specific issues.
Domnule comisar, aş dori să fac trimitere la două aspecte specifice.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

(sometimes followed by `to') applying to or characterized by or distinguishing something particular or special or unique: precise, specialised, ad hoc, circumstantial, particularized, generality, limited, particular, proper, particularised, unique, specialized, peculiar, special
stated explicitly or in detail: specified
a fact about some part (as opposed to general): fact, particular
relating to or distinguishing or constituting a taxonomic species
a medicine that has a mitigating effect on a specific disease: medicine, medication, medicinal drug, medicament
being or affecting a disease produced by a particular microorganism or condition; used also of stains or dyes used in making microscope slidesdictionary extension
© dictionarist.com