separate στα Ρουμανικά

προφορά
a. deosebit, distinct, particular, independent, autonom, retras, izolat
v. despărţi, deosebi, dezbina, separa, dezlega, dezlipi, disjunge, răsfira, răzleţi, alege, detaşa, ţărmuri, detaşa: se detaşa, separa: se separa, rupe, tăia

παράδειγμα ποινές

You can't separate language from culture.
Nu poţi separa limba de cultură.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Time limits and distance when crossing the waters that separate us from the continent and from our markets cannot be the absolute.
Limitele de timp şi distanţă la traversarea apelor care ne separă de continent şi de pieţele noastre nu pot fi absolute.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
They also possess symbols of statehood such as a separate currency and a flag.
Ei deţin, de asemenea, simboluri ale statalităţii, cum sunt moneda şi drapelul separate.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The report devotes a separate section to the Roma, who are the largest minority in the European Union, and who are most heavily burdened by social exclusion.
Raportul dedică o secţiune separată romilor, care reprezintă cea mai mare minoritate din Uniunea Europeană, şi care sunt cel mai grav afectaţi de excluderea socială.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Separate issues arise, however, in relation to this report and this debate.
Totuşi, apar probleme separate în legătură cu acest raport şi cu această dezbatere.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It was a real joy for me to work on this report, and I hope that it will be followed up in separate reports for the individual western Balkan countries.
A fost o reală plăcere pentru mine să elaborez acest raport şi sper că va fi urmat de rapoarte individuale pentru fiecare din ţările din Balcanii de Vest.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The current economic crisis would have been compounded by turmoil on currency markets had we still had the peseta, lira, drachma and so on as separate currencies fluctuating wildly against each other.
Criza economică actuală ar fi fost însoţită de turbulenţe pe pieţele monetare dacă ar fi existat încă peseta, lira, drahma ş.a.m.d., ca monede separate care ar fi generat fluctuaţii ameţitoare ale cursurilor de schimb.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In conclusion, I want to say to you that Europe will be strong when every separate Member State is strong and has its own energy independence.
În concluzie, vreau să vă spun că Europa va fi puternică atunci când fiecare stat membru separat va fi puternic şi va avea propria independenţă energetică.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Russia cannot be separated from Europe.
Rusia nu poate fi separată de Europa.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
- (PL) Madam President, a unilateral decision taken by the Albanian community resulted in the Serbian province of Kosovo being separated from Serbia.
(PL) Doamnă preşedintă, o decizie unilaterală luată de comunitatea albaneză a avut drept rezultat separarea provinciei sârbe Kosovo de Serbia.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com