prop στα Ρουμανικά

προφορά
n. suport, proptea, reazem, arc, stâlp, sprijin, mergător, picioare
v. propti, sprijini, rezema de, susţine, ajuta

παράδειγμα ποινές

German taxpayers (and this is rarely acknowledged) have always propped up the whole system.
Contribuabilii germani (fapt puţin recunoscut) au susţinut mereu întregul sistem.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It does worry me when I see the reflex reaction of throwing money at the old industries and old technologies yet again, in an attempt to prop up ailing industries.
Mă îngrijorează când văd reacţia reflexă de a arunca încă o dată bani pe vechile industrii şi tehnologii, într-o încercare de a sprijini industriile suferinde.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
On the other hand, there are plenty of companies that have for many years been very close to failing, propped up by state aid or making losses.
Pe de altă parte, există o multitudine de companii care, timp de mulţi ani, au fost foarte aproape de eşec, dar au fost susţinute prin ajutor de stat sau au înregistrat pierderi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Of course we must make sure we have long-term viable jobs, but let us make sure that we not are propping up failing companies.
Trebuie, desigur, să ne asigurăm că avem locuri de muncă viabile pe termen lung, dar trebuie să ne asigurăm că nu susţinem întreprinderi falimentare.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Having propped up their banks with tens of billions of euros in aid, several Member State governments have now decided to support the motor vehicle industry.
Susţinând băncile lor cu zeci de miliarde de euro ca ajutor, câteva guverne ale statelor membre au decis acum să sprijine industria vehiculelor cu motor.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Huge sums of money have been put into propping up this industry.
Sume uriaşe de bani au fost puse la dispoziţie pentru sprijinirea acestei industrii.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Western governments should be asked why they do not demand that the oil-well be used to transform the lives of the people, instead of propping up this regime.
Guvernele occidentale ar trebui întrebate de ce nu cer ca sondele de petrol să fie folosite pentru a transforma viaţa oamenilor, în loc să sprijine acest regim.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We are also spending taxpayers' monies on propping up companies that have failed and are being badly governed, as well as badly run banks.
Cheltuim, de asemenea, banii contribuabililor cu susţinerea companiilor care au eşuat şi sunt conduse defectuos, precum şi bănci conduse greşit.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It simply penalises the ordinary, hard-working Greek people for the profligacy of their politicians and the desire of those same politicians to prop up the doomed currency union.
Pur şi simplu îi sancţionează pe grecii de rând, muncitori, pentru risipa politicienilor lor şi pentru dorinţa aceloraşi politicieni de a susţine uniunea monedei condamnate.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We escaped thanks to the Bundesbank's refusal to prop up sterling.
Am scăpat mulţumită refuzului Bundesbank de a susţine lira sterlină.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

support: brace, strengthen, sustain, uphold, stay, buttress, bolsterdictionary extension
© dictionarist.com