mighty στα Ρουμανικά

προφορά
a. puternic, zdravăn, tare, mare, întins, larg, grandios, măreţ

παράδειγμα ποινές

Israel has mighty allies outside of Europe too.
Israelul are aliaţi puternici şi în afara Europei.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
With this port package, we have taken a mighty step forwards, knowing that these rules can and must be improved still further in future.
Cu acest pachet portuar, am întreprins un mare pas înainte, ştiind că aceste reguli pot fi şi încă mai trebuie să fie îmbunătăţite şi pe viitor.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I am pleased that it has happened in these two important debates that have been held tonight in this important and mighty Parliament.
Mă bucur că acest lucru s-a întâmplat cu ocazia acestor două dezbateri importante care au avut loc în această seară în acest Parlament important şi puternic.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
on behalf of the ECR Group. - Madam President, let me express my admiration for the stoic Japanese resilience in the face of these mighty forces of nature.
în numele Grupului ECR. - Dnă președintă, permiteți-mi să îmi exprim admirația pentru stoica rezistență japoneză în fața acestor forțe puternice ale naturii.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is the right of people to defend their legitimate interests and struggle for a better future without any interference from the mighty political, economic and military powers.
Populația are dreptul de a-și apăra interesele legitime și de a se lupta pentru un viitor mai bun, fără imixtiunea puterilor politice, economice și militare.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I believe China is currently employing extra deputy ministers just to receive all the mighty European ministers who arrive to petition Beijing for favours and bilateral agreements.
Cred că China angajează acum mai mulţi miniştri adjuncţi, numai pentru a-i primi pe toţi miniştrii europeni puternici, care ajung la Beijing să ceară favoruri şi acorduri bilaterale.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

having or showing great strength or force or intensity: powerful
offensively self-assured or given to exercising usually unwarranted power: magisterial, peremptory, domineering, dominating, autocratic, bossy
(Southern regional intensive) very; to a great degree: powerful, right, mightily


dictionary extension
© dictionarist.com