matter στα Ρουμανικά

προφορά
n. materie, conţinut, fond, substanţă, material, material: materiale, zaţ, chestiune, problemă, lucru, afacere, treabă, importanţă, însemnătate, prilej, ocazie, subiect de discuţie, motiv de ceartă, puroi
v. conta, avea importanţă, puroia, supura

παράδειγμα ποινές

No matter what he plays on the screen, Tom looks great.
Indiferent de ce joacă pe ecran, Tom arată grozav.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
For better or worse, there is nothing for it but to leave the matter in his hands.
Fie că va ieşi bine, fie că va ieşi rău, nu se poate face altceva decât să laşi problema în mâinile lui.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It doesn't matter.
Nu contează.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It doesn't matter.
Nu are importanță.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
That is quite another matter.
Asta e cu totul altă problemă.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The matter made his name known.
Problema l-a făcut cunoscut.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I think it natural that you should take the matter into consideration.
Mi se pare natural să iei situaţia în considerare.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
As a matter of fact, he knows very little of the matter.
De fapt, ştie foarte puţine despre această chestiune.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He explained the matter in detail.
A explica chestiunea în detaliu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Their opinion matters little.
Opinia lor contează puţin.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com