lively στα Ρουμανικά

προφορά
a. plin de viaţă, vioi, ager, inteligent, viu, vesel, zglobiu, glumeţ, sprinten, iute, energic, vivace, dispus

παράδειγμα ποινές

rapporteur. - (DE) Madam President, I, too, would like to give my thanks for a lively debate.
Doamnă preşedintă, aş dori, la rândul meu, să mulţumesc tuturor pentru această dezbatere aprinsă.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Interestingly, no one complains that the conferences of some political parties where things can get quite lively could be broadcast in full.
În mod interesant, nimeni nu se plânge că anumite conferinţe de partid cu discuţii destul de aprinse au putut fi difuzate integral.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Member of the Commission. - Madam President, this discussion has been really lively, and many questions have been put.
Membră a Comisiei. -Doamnă preşedintă, am asistat la o discuţie aprinsă, în cursul căreia au fost adresate o mulţime de întrebări.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
A conference organised by the Czech Presidency will take place on this issue on Thursday and Friday this week, and I am sure we will have a lively and interesting discussion on labelling.
V avea loc o conferinţă organizată de către preşedinţia cehă cu privire la acest subiect, joi şi vineri în această săptămână, şi sunt sigur că vom avea o discuţie animată şi interesantă privind etichetarea.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Barcelona criteria are definitely not a policy of the last century, they are a policy which attracts lively discussion and which will surely continue to attract discussion.
Criteriile de la Barcelona nu sunt în mod sigur o politică a secolului trecut; acestea reprezintă o politică care dă naştere unor discuţii aprinse şi care va continua cu siguranţă să suscite dezbateri.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
There has also been a very lively discussion here - and not only here - on licensing nanomaterials and of course the elimination of carcinogenic materials from cosmetic products.
De asemenea, am avut aici - şi nu numai aici - o discuţie foarte aprinsă privind autorizarea nanomaterialelor şi, bineînţeles eliminarea materiilor carcinogene din produsele cosmetice.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Colleagues, the lively debate today has shown the importance that we in the European Parliament attach to ensuring a successful outcome to the G20 Summit.
Stimaţi colegi, dezbaterea aprinsă de astăzi a demonstrat importanţa pe care noi, în Parlamentul European, o acordăm asigurării unui rezultat reuşit al reuniunii la nivel înalt a G20.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Now let me turn to the lively debate here on the Eastern Partnership launching summit and in particular the level of participation of Belarus.
Acum permiteţi-mi să revin la dezbaterea aprinsă de aici privind reuniunea la nivel înalt de lansare a Parteneriatului estic şi, în special, la nivelul participării Belarusului.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
So there are some innovative features that should make our debates a little more lively.
Aşadar există nişte trăsături inovatoare care ar trebui să dea puţin mai mult dinamism dezbaterilor noastre.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In this regard, I support your proposal to have a lively topical debate with the President of the Commission.
În acest scop vă sprijin propunerea unei dezbateri animate, pe diverse subiecte, cu preşedintele Comisiei.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

full of life and energy: bubbling, alive, burbly, bouncy, effervescent, burbling, bubbly, zippy, watchful, sparkly, liveliness, live, frothy, scintillating, life, peppy, sprightliness, energetic, bouncing, alert, effusive, rested, spirit, gushing, breezy, spirited, warm, animated
full of spirit: animated, full of life, vital, alive
filled with events or activity: eventful
quick and energetic: zippy, energetic, brisk, spanking, alert, snappy, merry, rattling
elastic; rebounds readily: elastic, live, bouncy, springy, resilient
full of zest or vigor: spirited, racy


dictionary extension
© dictionarist.com