live στα Ρουμανικά

προφορά
a. viu, viaţă: în viaţă, trăitor, plin de viaţă, vioi, real, viaţă: din viaţă, aprins
v. trăi, exista, vieţui, locui, sălăşlui, întreţine: se întreţine, rezista, supravieţui, dăinui, pieri: nu pieri, duce, mişca, petrece, realiza, sta, ţine

παράδειγμα ποινές

I can't live that kind of life.
Nu pot trăi acel fel de viață.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
If the sun were to go out, all living things would die.
Dacă soarele s-ar stinge, toate vieţuitoarele ar muri.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
You will live longer if you don't smoke.
Vei trăi mai mult dacă nu fumezi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This is the house where I used to live when I was young.
Aceasta este casa în care am trăit când eram tânăr.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
How long has Ken lived in Kobe?
De cât timp stă Ken în Kobe?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I lived for more than a month in Nagoya.
Am locuit în Nagoya pentru mai mult de o lună.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I prefer living in the country to living in the city.
Prefer să locuiesc la ţară decât la oraş.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
My uncle lived a happy life and died a peaceful death.
Unchiul meu a trăit o viaţă fericită şi a avut parte de o moarte liniştită.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
If it were not for water, we couldn't live.
Dacă n-ar fi fost apa, n-am fi putut trăi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
A stormy life? It's fine to watch that kind of thing on TV but I wouldn't actually want to live it.
O viaţă furtunoasă? E ok să vezi astfel de lucruri la televizor, dar n-aş dori să le şi trăiesc.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. not dead: alive, existing, aware, conscious, incarnate
2. active: energetic, vital, vivid, dynamic, vigourous
3. broadcast directly: unrehearsed, real
4. be: exist, breathe, continue, move, subsist, be alive
5. enjoy life: relish, savour, experience, delight in, love
6. reside: dwell, abide, live in, inhabit
7. gain subsistence: remain, continue, earn, subsist, acquire a livelihood
8. be remembered: endure, persist, prevail, remain, survive, lastdictionary extension
© dictionarist.com