influential στα Ρουμανικά

προφορά
a. influent

παράδειγμα ποινές

Only an economically strong and influential EU can manage to resolve the important questions of global policy, security, trade and the environment.
Numai o Uniune Europeană puternică influentă poate să reuşească să rezolve problemele importante ale politicii, securităţii, comerţului şi mediului globale.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Furthermore, Romania's consistent positions on this subject feature to an influential extent in this document.
Adițional, luările constante de poziție ale României pe acest subiect se regăsesc într-o măsură convingătoare în acest document.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Again last week an influential European journal wrote that, as a result of this crisis, support in Bulgaria for Eurosceptics will rise to 20%.
Săptămâna trecută un influent ziar european a scris că în Bulgaria, ca urmare a crizei, susţinerea de care se bucură euroscepticii va creşte cu 20%.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We can take this opportunity only if we ourselves become stronger and more influential, and therefore this policy goes in the right direction.
Putem profita de această ocazie doar dacă noi înşine devenim mai puternici şi mai influenţi, şi, prin urmare, această politică se îndreaptă în direcţia corectă.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Statistical data has shown it to be an influential sector of the economy, creating new jobs within the EU and providing jobs for 11 million people, which represents almost 7% of the labour force.
Datele statistice au arătat că este un sector influent al economiei, generând noi locuri de muncă în UE şi oferind locuri de muncă pentru 11 milioane de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 7% din forţa de muncă.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
As you all know, the population of the Roma is ever-expanding and consistently becoming a huge and influential force throughout Europe.
După cum bine ştim cu toţii, populaţia romă se extinde şi devine o forţă importantă şi influentă în întreaga Europă.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The prime example of this is the unimpeded rise of Delta Holding in Serbia, with its influential director Miroslav Mišković as the 'octopus' at its head.
Exemplul cel mai grăitor în acest sens este dezvoltarea de neoprit a Delta Holding din Serbia, condusă de influentul Miroslav Mišković, aflat în fruntea companiei ca un soi de caracatiţă.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Pope should know that he is a very important, influential religious leader and that his words carry weight and may directly and indirectly lead to thousands, even millions, of AIDS deaths.
Papa ar trebui să ştie că este un lider religios foarte important şi influent şi că vorbele lui au greutate şi pot duce, direct sau indirect, la mii, chiar milioane, de morţi provocate de SIDA.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Treaty will make the EU more democratic, more transparent, more effective and more influential in the international arena.
Tratatul va face ca Uniunea să fie mai democrată, mai transparentă, mai eficientă şi mai influentă pe plan internaţional.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I want to draw your attention to the fact that some Member States - no less influential at the beginning of this crisis - suggested not to have a coordination plan.
Doresc să vă atrag atenţia asupra faptului că unele state membre - destul de influente la începutul acestei crize - au sugerat că nu trebuie să existe un plan de coordonare.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

having or exercising influence or power: prestigious, powerful, potent, authoritative, important


dictionary extension
© dictionarist.com