individual στα Ρουμανικά

προφορά
n. individ, persoană, om, personalitate, individualitate
a. individual, personal, specific

individual στα Αγγλικά

a. individual, personal, particular, private, several, distinct, single, substantive
adv. individually, particularly, severally

παράδειγμα ποινές

The Belder report underlines the fact that the level of economic relations depends on progress in each individual country.
Raportul Belder subliniază faptul că nivelul relaţiilor economice depinde de progresul realizat de fiecare ţară în parte.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I insist that dialogue should be especially with associations that give a voice to the poorest individuals and families.
Insist ca dialogul să aibă loc, în special, cu asociaţiile care reprezintă vocea celor mai sărace persoane şi familii.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In view of the fact that we have a common monetary policy, but given the ongoing problems, do you see a greater role for the Eurogroup, while respecting the taxation policies in individual states?
Având în vedere că avem o politică monetară comună, dar ţinând cont şi de problemele curente, vedeţi un rol sporit pentru Eurogrup, respectând, însă, politicile fiscale din statele individuale?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Turning, now, to individual areas in more detail:
Să ne aplecăm acum, în detaliu, asupra domeniilor individuale:
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Who is going to pay for the change to biometric passports: the state, the individual or a shared arrangement?
Cine va suporta cheltuielile pentru a efectua trecerea la paşapoarte biometrice: statul, persoana în cauză, sau va fi vorba de o acţiune comună?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Furthermore, it is the price of the long-term efforts to interfere in the national energy policies of individual Member States.
Mai mult, este prețul eforturilor îndelungate de a ne amesteca în politicile naţionale din domeniul energetic din cadrul statelor membre.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Who will compensate the individual citizens affected?
Cine îi va despăgubi pe cetăţenii afectaţi de această situaţie?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We must not tolerate discriminatory and exclusionist stereotypes about individual nations, we must battle with collective guilt.
Nu trebuie să tolerăm stereotipuri discriminatorii şi excluzioniste cu privire la naţiuni specifice, trebuie să ne luptăm cu vina colectivă.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Is there any way individuals can get access to data extracted from traces on movement of animals within Member States?
Există vreo modalitate prin care persoanele fizice pot avea acces la datele extrase din traseele de mişcare ale animalelor pe teritoriul statelor membre?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I know the Commission can access that, but individuals cannot.
Ştiu că există acces pentru Comisie, însă persoanele fizice nu au acces.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

exactly alike; incapable of being perceived as different: identical, same
not capable of being distinguished or differentiated: undistinguishabledictionary extension
© dictionarist.com