healthy στα Ρουμανικά

προφορά
a. sănătos, voinic, vânjos, zdravăn

παράδειγμα ποινές

What should a healthy breakfast consist of?
Ce trebuie să conțină un mic dejun sănătos?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In the 1950's, the Finns were cited as having one of the least healthy diets in the world.
În anii 1950, finlandezii au fost citați ca având una dintre cele mai puțin sănătoase diete din lume.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Quality of life also means, however, healthy food.
Calitatea vieţii înseamnă însă şi o alimentaţie sănătoasă.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
(PL) Mr President, it is better to eat a healthy diet and avoid illness, than to undergo even the most effective modern medical treatment.
(PL) Domnule preşedinte, este mai bine să avem o dietă sănătoasă şi să evităm bolile, decât să trecem prin cel mai modern şi eficient tratament medical.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Ladies and gentlemen, based on the strategy set out in the White Paper, the Commission supports all proposals and all processes which encourage healthy eating habits.
membru al Comisiei. - (CS) Doamnelor şi domnilor, pe baza strategiei stabilite în Cartea Albă, Comisia susţine toate propunerile şi toate procesele care încurajează obiceiuri alimentare sănătoase.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The aim of the programme is to help make it easier for our children to get a healthy start in life.
Obiectivul programului este de a facilita un început sănătos în viaţă pentru copiii noştri.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Commission welcomes this initiative, as it can help to encourage healthy eating habits throughout the EU.
Comisia salută această iniţiativă, deoarece poate contribui la încurajarea obiceiurilor de alimentaţie sănătoase în întreaga UE.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
However, the number of people who maintain these healthy dietary habits has been falling.
Cu toate acestea, numărul de persoane care păstrează aceste obiceiuri culinare sănătoase este în scădere.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mr President, ladies and gentlemen, I would like to start by emphasising the importance of a healthy diet for the prevention of disease.
membru al Comisiei. - (CS) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, doresc să încep prin a sublinia importanţa unei diete sănătoase pentru prevenirea bolilor.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
All this is particularly important considering, as you said, the Commission's interest in promoting healthy diets and lifestyles for Europeans.
Toate acestea sunt în special importante, dacă luăm în considerare, după aţi precizat, interesul Comisiei de a promova diete şi stiluri de viaţă sănătoase pentru europeni.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

having or indicating good health in body or mind; free from infirmity or disease: lusty, rose-cheeked, rock-loving, anicteric, well-preserved, wholesome, fit, florid, sanguine, sun-loving, health, rosy, rosy-cheeked, firm, good, bouncing, rubicund, hale, robust, flushed, sound, wellness, well, red-blooded, water-loving, hearty, ruddy, whole, full-blooded
of foods that are low in fats and sodium and other ingredients that may foster heart disease: wholesome
financially secure and functioning well: sound
promoting health; healthful: salubrious, wholesome, good for you
exercising or showing good judgment: levelheaded, sound, level-headed, sensible, reasonable, intelligent
large in amount or extent or degree: sizeable, respectable, hefty, tidy, sizable, goodly, goodish, considerabledictionary extension
© dictionarist.com