essential στα Ρουμανικά

προφορά
n. esenţă, lucruri de primă necesitate
a. esenţial, fundamental, capital, primordial, necesar, absolut

παράδειγμα ποινές

When you send a telegram, brevity is essential because you will be charged for every word.
Când trimiteți o telegramă, concizia este esențială, deoarece veți fi taxat pentru fiecare cuvânt.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
At the same time, it is essential to thoroughly analyse the possibilities offered by the legislation currently in force, and to make full use of these.
În acelaşi timp, este esenţial să analizăm în profunzime posibilităţile oferite de legislaţia în vigoare în acest moment şi să le utilizăm la maximum.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Therefore it is essential that the EU does not become entangled in the bilateral quarrels between Gazprom and Naftogaz.
Prin urmare, este esențial ca Uniunea Europeană să nu se amestece în neînțelegerile bilaterale dintre Gazprom și Naftogaz.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Such an analysis would be essential in the context of planning a revision of the Animal Transport Regulation.
O astfel de analiză ar fi esenţială în contextul planificării unei revizuiri a Regulamentului privind transportul de animale.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
'Notes that the current situation in the countries of the Horn of Africa is not in conformity with the essential elements of cooperation stated in Article 9 of the Cotonou Agreement;'.
"Ia act de faptul că faptul că situaţia actuală în ţările din Cornul Africii nu este conformă elementelor esenţiale ale cooperării prevăzute la articolul 9 din Acordul de la Cotonou; ”.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
For products of animal origin to be of good quality, good quality feedstuffs are essential - this is the most important factor - as well as suitable living conditions for the animals.
Buna calitate a furajelor este esenţială pentru ca produsele de origine animală să fie de bună calitate, acesta fiind cel mai important factor, alături de condiţiile de viaţă corespunzătoare pentru animale.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We can use this to promote our products in a positive way, and this is why transport of animals is not only a motive but it is essential to have the right legislation in place.
Ne putem folosi de acest lucru pentru a ne promova produsele într-un mod pozitiv şi de aceea transportul de animale nu este doar un motiv, ci este esenţial să dispunem de o legislaţie corectă în vigoare.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The helicopter has today become an essential crisis management tool.
Astăzi, elicopterele au devenit instrumente esenţiale pentru gestionarea situaţiilor de criză.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
If Belarus can make this serious progress, then I think it is also essential that we reciprocate with a significant package of measures.
În cazul în care Belarus poate face progrese importante, atunci cred că este esenţial, de asemenea, să răspundem printr-un pachet semnificativ de măsuri.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
in writing. - Russia blocked gas supplies at an extremely inopportune time for European consumers and it is essential that the gas deliveries are restored without further ado.
în scris. - Rusia a blocat furnizarea gazului într-un moment extrem de inoportun pentru consumatorii europeni şi reluarea livrării gazului este esenţială, fără alte comentarii.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

absolutely necessary; vitally necessary: indispensable, necessary
basic and fundamental: primary, substantial, constituent, substantive, staple, indispensable, crucial, virtual, necessary, vital, essentiality, biogenic, life-sustaining, essentialness, no-frills, unexpendable, basal, important, organic, intrinsic, must, of import, constitutional, constitutive, intrinsical
of the greatest importance: of import, all important, crucial, of the essence, important, all-important
anything indispensable: requirement, necessary, want, thing, desideratum, necessity, need, requisite, must
being or relating to or containing the essence of a plant etc
defining rights and duties as opposed to giving the rules by which rights and duties are established: substantivedictionary extension
© dictionarist.com