enormous στα Ρουμανικά

προφορά
a. enorm, uriaş, colosal, mare, extraordinar, excesiv, nemăsurat, fabulos, diform

παράδειγμα ποινές

Madam President, the common agricultural policy has done enormous damage to British agriculture at enormous financial and economic cost.
Doamnă preşedintă, politica agricolă comună a făcut foarte mult rău agriculturii britanice, antrenând costuri financiare şi economice enorme.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Despite enormous pressure from the left, the European Parliament yesterday agreed on a quite exceptional resolution.
În ciuda presiunilor enorme venite din partea stângii, Parlamentul European a convenit ieri asupra unei rezoluţii excepţionale.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Russia's political technology is one of the strongest in the world and that state has demonstrated that it is prepared to sacrifice enormous resources in order to achieve its political goals.
Tehnologia politică a Rusiei este una dintre cele mai puternice din lume și acest stat a demonstrat că este pregătit să sacrifice resurse enorme pentru a-și atinge scopurile politice.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
For 17 days, they have been facing the enormous Israeli war machine that is flagrantly violating international law.
Timp de 17 zile, aceştia au trebuit să facă faţă maşinii de război nemiloase a Israelului, care încalcă în mod flagrant dreptul internaţional.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Our pain is at the enormous suffering of so many victims.
Suntem îndureraţi de suferinţa fără margini a atât de multor victime.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
However, it has undertaken an enormous responsibility with regard to the whole of the Western Balkans.
În acelaşi timp, şi-a asumat o responsabilitate enormă cu privire la întreaga regiune a Balcanilor de Vest.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
If we concentrate all our services in the European Quarter, it gives real estate developers enormous opportunities to ask very high prices, which we have already seen in many cases.
Dacă toate serviciile noastre se concentrează în Cartierul european, acest lucru le oferă investitorilor imobiliari ocazia de a cere preţuri foarte ridicate, ceea ce am observat deja în repetate rânduri.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The enormous value of this was brought home to me in Bali.
Valoarea imensă a acestui lucru mi-a fost adusă acasă la Bali.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This is an enormous political task facing us in relation to developing countries.
Aceasta este o sarcină politică enormă pe care trebuie s-o înfruntăm în legătură cu ţările în curs de dezvoltare.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We need a European 'supergrid' that taps into and links the enormous potentials in the North Sea, the Baltic and the Mediterranean region.
Avem nevoie de o "supergrilă' europeană care să exploateze şi să lege sursele cu un potenţial enorm din Marea Nordului, regiunea baltică şi cea mediteraneană.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

extraordinarily large in size or extent or amount or power or degree; that a whole civilization should be dependent on technology"- Walter Lippman: tremendous, large, bigdictionary extension
© dictionarist.com