customary στα Ρουμανικά

προφορά
a. obişnuit, uzual, ordinar, uzitat, îndătinat, cutumiar {jur.}, cutumă: de cutumă, nelipsit

παράδειγμα ποινές

What it can and must influence is the selection of presidential priorities; and, as is customary, I intend to set out these priorities here.
Ceea ce poate şi trebuie să influenţeze este alegerea priorităţilor preşedinţiei; şi, aşa cum se obişnuieşte, intenţionez să stabilesc aceste priorităţi aici.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is a historic moment for the Czech Republic and one to which you bring your customary political skill.
Este un moment istoric pentru Republica Cehă, în care aţi adus aptitudinile voastre politice obişnuite.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Free travel in the Schengen area has become so customary and self-evident; it has become so natural to learn, work and gain experience in other European Union Member States.
Libera circulaţie în spaţiul Schengen a devenit un obicei şi o evidenţă; a învăţa, a munci şi a acumula experienţă în alte state membre ale Uniunii Europene a devenit atât de firesc.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Gradually, the International Maritime Organisation (IMO) has established clearer regulations based, among other things, on customary law.
Treptat, OMI (Organizaţia Maritimă Internaţională) a stabilit reglementări mai clare, bazate, printre altele, pe dreptul cutumiar.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In my country it is customary when someone is speaking for others not to interrupt but it seems habits are rather different here.
În ţara mea, se obişnuieşte ca atunci când cineva vorbeşte, ceilalţi să nu îl întrerupă, însă se pare că obiceiurile sunt destul de diferite aici.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is customary in parliamentary assemblies to vote first, as Mr Capoulas Santos requested, on the amendments furthest removed from the initial text.
Se obişnuieşte în adunările parlamentare să se voteze mai întâi, după cum a solicitat dl Capoulas Santos, asupra amendamentelor care se îndepărtează cel mai mult de textul iniţial.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Unfortunately, he forgot to visit the opposition, which would otherwise be customary.
Din păcate, a uitat să se întâlnească cu opoziţia, care, altfel, ar fi ceva obişnuit....
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Mr President, ladies and gentlemen, unfortunately we are having to deal with this sad and now customary matter once again.
Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, din nefericire avem din nou de a face cu această tristă problemă, care a devenit deja o obişnuinţă.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I believe, Mr President, that it is customary to invite the Council to take the floor after the Commission has spoken.
Consider, dle preşedinte, că se obişnuieşte să se invite Consiliul să ia cuvântul după ce a vorbit Comisia.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Contrary to the wishes of the rapporteur, this customary law of Parliament's has been violated in this case.
Contrar dorinţelor raportoarei, această lege cutumiară a Parlamentului a fost încălcată în acest caz.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

in accordance with convention or custom: conventional
commonly used or practiced; usual: usual, accustomed, habitual, wonted


dictionary extension
© dictionarist.com