conclusive στα Ρουμανικά

προφορά
a. încheiere: de încheiere, conclusiv, definitiv, decisiv, final, concludent, hotărâtor, convingător, doveditor

παράδειγμα ποινές

They are people who are suspected of committing acts of terrorism but for whom conclusive evidence is lacking.
Sunt oameni suspectaţi de acte de terorism, dar,pentru ale căror fapte lipsesc probele concludente.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
For me, this is conclusive evidence that the European Union can be effective when it comes to protecting human rights.
Pentru mine, aceasta este o dovadă decisivă a faptului că Uniunea Europeană poate fi eficientă când vine vorba de protecţia drepturilor omului.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
That has been conclusive up to now.
Acesta a fost concludent până acum.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Liberalisation, which was one of the ways to achieve this, is showing mixed and not always very conclusive results.
Liberalizarea, considerată ca una dintre modalităţile de realizare a acestuia, oferă rezultate amestecate şi nu întotdeauna foarte concludente.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
in writing. - Mr Leichtfried should be commended for a thorough and conclusive report, which had dealt effectively with many of the issues left open by the Commission paper.
în scris. - Dl Leichtfried merită aprecieri pentru un raport amănunţit şi concludent, care a acoperit bine multe dintre problemele lăsate fără răspuns în documentul Comisiei.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is based on facts, it is conclusive and it gets to the point.
Aceasta se bazează pe fapte, este convingătoare și la obiect.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
On the other hand, the results of the Commission's studies are clearly not very conclusive, at least as regards the potential damage to the environment.
Pe de altă parte, este clar că rezultatele studiilor Comisiei nu sunt foarte concludente, cel puțin în ceea ce privește potențialele daune aduse mediului.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The bloody encounters in Tunisia over the last few days are conclusive proof of that.
Ciocnirile sângeroase din Tunisia din ultimele zile sunt dovezi concludente ale acestui lucru.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
If experts present themselves as independent when in reality they are representing a lobby, the expertise they provide clearly cannot be regarded as a conclusive piece of information.
În cazul în care experții se prezintă ca fiind independenți, deși în realitate aceștia reprezintă un lobby, este evident că expertiza pe care o oferă nu poate fi considerată drept o informație concludentă.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
However, we must not confuse this fundamental right with the freedom to utter any information without consequence or responsibility and without having conclusive proof.
Nu trebuie să confundăm, însă, acest drept fundamental cu libertatea de a profera orice informații, fără consecințe, fără responsabilitate și în lipsa unor probe concludente.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

forming an end or termination; especially putting an end to doubt or question: determinate, decisiveness, definitive, conclusiveness, finality, decisive


dictionary extension
© dictionarist.com