bold στα Ρουμανικά

προφορά
a. îndrăzneţ, curajos, cutezător, neînfricat, viteaz, brav, obraznic, neruşinat, neobrăzat, abrupt, făţiş, apăsat, reliefat

bold στα Αγγλικά

n. pin, sting

παράδειγμα ποινές

This is a bold exaggeration, Mr Cappato.
Aceasta este o exagerare îndrăzneaţă, domnule Cappato.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This is a bold and ambitious plan, and it is one that needs to be discussed.
Este un plan ambiţios şi curajos şi trebuie să fie discutat în mod special.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Your presidency's aims are bold.
Obiectivele preşedinţiei dumneavoastră sunt îndrăzneţe.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This is a bold project for an energy future that is sustainable, affordable and secure.
Acesta este un proiect îndrăzneţ pentru un viitor energetic durabil, accesibil şi sigur.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
We have to be very bold in defending broad access and transparency to all documents.
Trebuie să fim foarte îndrăzneţi în apărarea accesului larg şi al transparenţei în legătură cu toate documentele.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Is it not time to be bold with the export refunds?
Nu ar fi timpul să daţi dovadă de mai mult curaj privind restituirile la export?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Instead, the people want a Europe that is bold enough to roll up its sleeves and get its hands dirty helping them to overcome their difficulties.
În schimb, oamenii îşi doresc o Europă destul de îndrăzneaţă încât să îşi suflece mânecile şi să se apuce de treabă, ajutându-i să depăşească dificultăţile care îi apasă.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I would be so bold as to say that he has produced an extremely good piece of work.
Aş îndrăzni să spun că acesta a elaborat un raport extrem de bun.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is only resolve and the courage to take bold regulatory action at European level that build confidence.
Numai determinarea şi curajul de a întreprinde acţiuni curajoase de reglementare la nivel european consolidează încrederea.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
That is what will enable us to give new momentum to a bold and confident European Union.
Acest lucru ne va permite să dăm un nou impuls unei Uniuni Europene curajoase și încrezătoare.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

fearless and daring: brave, overvaliant, hardy, hardiness, rash, unafraid, vaulting, nervy, heroical, intrepid, daring, dauntless, heady, adventurous, forward, overreaching, temerarious, reckless, adventuresome, boldness, fearless, audacious, courageous, heroic, hardihood, foolhardy, emboldened, daredevil, unfearing
clear and distinct: conspicuous
very steep; having a prominent and almost vertical front: sheer, steep, bluff
a typeface with thick heavy lines: case, fount, typeface, face, boldface, font, bold facedictionary extension
© dictionarist.com