benefit στα Ρουμανικά

προφορά
n. beneficiu, câştig, folos, ajutor în bani, profit, avantaj, interes, randament, alocaţie, spor, scofală
v. ajuta, face un bine cuiva, folosi, beneficia, trage foloase

παράδειγμα ποινές

Others are fretting about not being able to benefit more from the protective shield provided by the euro.
Alte ţări sunt îngrijorate de faptul că nu pot beneficia şi mai mult de scutul de protecţie furnizat de euro.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In addition to the obvious benefits, the euro has also emerged as an anchor in the financial crisis.
În afară de avantajele evidente, euro s-a dovedit a fi o ancoră de stabilitate în contextul crizei financiare.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The diversification of sources is urgently needed, and this would benefit not only the EU, but the whole of Europe.
Este nevoie urgentă de diversificarea surselor, această măsură fiind benefică nu numai pentru UE, ci şi pentru întreaga Europă.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Secondly, and even more importantly, the current text has benefited enormously from your input during the process.
În al doilea rând, şi chiar mai important, textul actual a beneficiat enorm de contribuţiile dumneavoastră pe parcursul procedurii.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
There are many of us who are not fooled by the impact of this 'patient information' directive and know that it will have no benefit in actually improving the health of Europeans.
Mulţi dintre noi nu se lasă însă înşelaţi de impactul acestei directive de "informare a pacientului” şi ştiu că aceasta nu va contribui în niciun fel la îmbunătăţirea în mod real a sănătăţii cetăţenilor europeni.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The EU must not close itself off from the world; on the contrary, it must strive for the greatest possible openness in world trade and draw the maximum benefit from it.
UE nu trebuie să se închidă în faţa lumii; din contră, ea trebuie să lupte pentru o cât mai mare posibilă deschidere în comerţul mondial şi să beneficieze la maximum de pe urma acesteia.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The Russian-Ukrainian crisis has made it clearer than ever that filling in the gaps in our energy infrastructure is to the strategic benefit of all Europe.
Criza ruso-ucraineană a arătat mai clar ca oricând că acoperirea punctelor albe din infrastructura noastră energetică este în beneficiul strategic al întregii Europe.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Rules to ensure that the benefits of European integration are shared out amongst citizens.
Reguli care să garanteze distribuirea beneficiilor integrării europene între toţi cetăţenii.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It is therefore high time to set up an EU-wide oil and gas system benefiting from a variety of sources.
Este, aşadar, timpul să punem la punct un sistem de petrol şi gaze pe tot cuprinsul UE care să beneficieze de o varietate de surse.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The health benefits have been scientifically demonstrated and have an excellent reputation abroad, in particular, in the United States.
Beneficiile pentru sănătate au fost demonstrate ştiinţific şi au o reputaţie excelentă în străinătate, în special, în Statele Unite ale Americii.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. for charity: for a good cause, charity, advantage, gain, good
2. charity ball: dance, bazaar, concert, exhibition, fair
3. help: advance, avail, assist, better, further, serve, profitdictionary extension
© dictionarist.com