being στα Ρουμανικά

προφορά
n. fiinţare, fiinţă, existenţă, viaţă, făptură, creatură, esenţă, prezenţă, străfund
a. prezent, existent, fiinţă: în fiinţă

παράδειγμα ποινές

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Azi e 18 iunie şi e aniversarea Muirielei!
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Muiriel is 20 now.
Muiriel are acum 20.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The password is "Muiriel".
Parola este „Muiriel”.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I will be back soon.
Mă voi întoarce în curând.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
This is never going to end.
Asta nu se va termina niciodată.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
That was an evil bunny.
Asta a fost un iepuraș parșiv.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I was in the mountains.
Am fost în munți.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Is it a recent picture?
Este o fotografie recentă?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
You're in better shape than I am.
Ești într-o formă mai bună decât sunt eu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
You are in my way.
Ești în calea mea.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

the state or fact of existing: presence, transcendency, coexistence, timeless existence, transcendence, existence, possibleness, living, state, animation, actuality, eternity, life, preexistence, subsistence, possibility, nonexistent, existing, beingness, timelessness, existent, aliveness
lack of prosperity or happiness or health: hardship, hard knocks, miserableness, misery, wretchedness, adversity
a contented state of being happy and healthy and prosperous: prosperity, eudaemonia, wellness, wellbeing, fool's paradise, successfulness, health, welfare, upbeat, eudaimonia


dictionary extension
© dictionarist.com