write down στα Πολωνικά

προφορά
v. nakreślić, zanotować, nakreślać

παράδειγμα ποινές

She always writes down every word her teacher says.
Ona zawsze zapisuje każde słowo swego nauczyciela.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Have you written down the phone number?
Zapisałeś numer telefonu?
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He wrote down the telephone number.
Zapisał numer telefonu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Please write down what he says.
Zapisz proszę to co mówi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Please write down the correct form of the verb.
Proszę wpisać poprawną formę czasownika.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Please write down questions.
Proszę napisać pytania.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Please write down the numbers using cyphers.
Proszę napisać liczebniki cyframi.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I will write down your name and address.
Zapiszę twoje nazwisko i adres.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I wrote down every phrase in his speech that he stressed.
Zapisałem każde zdanie z jego wystąpienia, na które położył nacisk.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I wrote down his phone number.
Zapisałem jego numer telefonu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

put down in writing; of texts, musical compositions, etc.: note, transcribe, take down, dash down, put down, notate, write, dash off, set down, get down
reduce the estimated value of something: expense, write off, depreciate


dictionary extension
© dictionarist.com