work στα Πολωνικά

προφορά
n. praca, robota, energia, zadanie, dzieło, działanie, twór, utwór, robótka ręczna, fabryka czegoś, czynność, wytwór, dekoracja
v. pracować, robić, udać się, obrabiać, działać, oddziaływać, funkcjonować, chodzić, skutkować, realizować, dokonać, fermentować, wykrzywiać się, rozwiązać

παράδειγμα ποινές

Anne studied medicine. Now she’s an excellent doctor working in the US.
Anne studiowała medycynę. Teraz jest doskonałą doktor, pracującą w USA.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
British kids are even going overseas to work in the long summer break.
Brytyjskie dzieci wyjeżdżają nawet za granicę, aby pracować podczas długiej letniej przerwy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
But there are more and more children working for their own money.
Ale jest coraz więcej dzieci pracujących dla swoich własnych pieniędzy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
For example, if you love animals, you will enjoy working at an animal shelter.
Na przykład, jeśli uwielbiasz zwierzęta, spodoba ci się praca w schronisku dla zwierząt.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Furthermore, the hotels, hostels and apartments were very cheap in Spain, and we have worked during the course to save in order to be able to spend the holiday together.
Ponadto, hotele, hostele i apartamenty w Hiszpanii były bardzo tanie, a my pracowałyśmy w trakcie kursu, aby zaoszczędzić i móc spędzić wakacje razem.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I work for a big bank in the United Kingdom and I studied Economics at University.
Pracuję dla dużego banku w Wielkiej Brytanii i studiowałam ekonomię na uniwersytecie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
If yes, you would be perfect for café work.
Jeśli tak, byłbyś doskonały do pracy w kawiarni.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
It was when I had to spend three years of my life there due to work when I really started discovering all the differences that exist between their and the occidental customs.
Gdy musiałem spędzić tam trzy lata mojego życia w związku z pracą, naprawdę zacząłem odkrywać wszystkie różnice, które istnieją pomiędzy ich a zachodnimi zwyczajami.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
James is looking for work in Spain for his upcoming holidays.
James szuka pracy w Hiszpanii na swoje nadchodzące wakacje.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Japanese people work really hard during exhausting working days that are many hours long and very intense.
Japończycy pracują naprawdę ciężko podczas wyczerpujących dni pracy, które trwają długie godziny i są bardzo intensywne.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com