woman στα Πολωνικά

προφορά
n. kobieta, kobiecina, babka, baba, niewiasta, białogłowa, facetka, jejmość

παράδειγμα ποινές

A beautiful woman!
Piękna kobieta!
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Again, the role of the male is to prove that he can give the woman everything she needs.
Znowu rolą mężczyzny jest udowodnić, że może dać kobiecie wszystko, czego ona potrzebuje.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
As I stood at the back, I saw both men and women running after it: many were in fancy dress, some had protective clothing on.
Stojąc z tyłu zobaczyłem zarówno mężczyzn jak i kobiety startujące za nim: wielu miało odstrzałowe przebrania, niektórzy mieli założone ubranie ochronne.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Both the girls are really excited, because like most young stylish women, they love to shop and learn about the latest fashion trends.
Obie dziewczyny są naprawdę podekscytowane, ponieważ jak większość młodych modnych kobiet, uwielbiają robić zakupy i dowiadywać się o najnowszych trendach w modzie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Claire is probably like many other young women around the world.
Claire jest prawdopodobnie jak wiele innych młodych kobiet na świecie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Due to the progressive ageing of its population, the number of elderly people has increased; they are respected, but they pose a problem to these young women that look after their families.
Z powodu postępującego starzenia się populacji liczba osób starszych wzrosła; są one szanowane, ale stwarzają problem dla tych młodych kobiet, które zajmują się swoimi rodzinami.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
However, a lot of women are trying, little by little, to change these roles.
Mimo to wiele kobiet próbuje pomału zmieniać te role.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
However, it is expected of them to be modern women just for “a certain period of time”.
Mimo to oczekuje się od nich, że będą nowoczesnymi kobietami tylko przez „pewien okres czasu”.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
In Japan, family is also revered and respected, and therefore women also look after the elderly: the grandparents, from both her and her husband’s sides.
W Japonii rodzina jest również czczona i szanowana, i dlatego kobiety zajmują się też osobami starszymi: dziadkami, zarówno ze strony swojej jak i swojego męża.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Japanese women are modern, as I was saying: they look after themselves, they have gone to university and they go out with their girl-friends and boy-friends.
Japonki są nowoczesne, jak mówiłem: dbają o siebie, poszły na uczelnie i wychodzą ze swoimi przyjaciółkami i chłopakami.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

stocky shaggy-coated North American carnivorous mammal: musteline, genus Gulo, mustelid, skunk bear, Gulo, musteline mammal, carcajou, Gulo luscus
musteline mammal of northern Eurasia: musteline, mustelid, musteline mammal, glutton, Gulo gulodictionary extension
© dictionarist.com