typical στα Πολωνικά

προφορά
a. typowy, gatunkowy, charakterystyczny, właściwy, reprezentatywny

παράδειγμα ποινές

It was one of Berlin's more typical things, the weekend flea market. So I organised my life little by little, and when spring came, near the last days of my Erasmus stay, I couldn't believe how fast everything had passed.
Zatem zorganizowałem swoje życie krok po kroku, a gdy nadeszła wiosna i ostatnie dni mojego pobytu z Erasmusem, nie mogłem uwierzyć jak szybko wszystko minęło.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
She isn’t your typical thin model.
Nie jest typową chudą modelką.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
So, we stayed there the whole day, ate a typical dish from Valencia, paella, and we drank a typical drink, sangría.
Więc zostaliśmy tam cały dzień, jedliśmy typowe danie z Walencji, paella i piliśmy typowy napój, sangrię.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Typical dates in Japan, when going out with a girl include a quick bite out, picking from the many available choices around.
Typowe randki w Japonii, gdy wychodzisz z dziewczyną, obejmują szybką przekąskę wybraną z wielu możliwości dostępnych naokoło.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Tom is a typical Canadian.
Tom jest typowym Kanadyjczykiem.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Wombat is a typical australian animal.
Wombat to typowe zwierze australijskie.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
That's typical.
To typowe.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Last Tuesday was a fairly typical day at the Gaza crossings.
Zeszły wtorek był dość typowym dniem na przejściach granicznych w Strefie Gazy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
One typical example is my country, against which the excessive deficit procedure has been opened twice in five years.
Typowym przykładem jest mój kraj, przeciwko któremu dwa razy w ciągu pięciu lat wszczynano procedurę nadmiernego deficytu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I would like to say how typical and characteristic that is for this government.
Chciałbym zauważyć, że to bardzo typowa i charakterystyczna cecha tego rządu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

exhibiting the qualities or characteristics that identify a group or kind or category: veritable, exemplary, characteristic, regular, representative, typicality, emblematic, typic, true
of a feature that helps to distinguish a person or thing: characteristic, distinctive
conforming to a type: normal


dictionary extension
© dictionarist.com