traffic στα Πολωνικά

προφορά
n. handel jakimś towarem, ruch, automobilowy: transport automobilowy
v. handlować, frymarczyć, przeszachrować, kupczyć

παράδειγμα ποινές

After some time, we arrived at a place with much more traffic.
Po pewnym czasie dotarłyśmy do miejsca, w którym był znacznie większy ruch.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
When we left, we drove without knowing well into a road with less traffic.
Gdy wyjechałyśmy, pojechałyśmy bez odpowiedniej wiedzy na drogę o mniejszym ruchu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The bridge is open to traffic.
Most jest otwarty dla ruchu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
I hope that neither of them was involved in the traffic accident.
Mam nadzieję, że nikogo z nich nie dotyczył ten wypadek.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Idź wzdłuż ulicy i kiedy miniesz światła, będziesz na miejscu.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
He had a traffic accident.
On miał wypadek drogowy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The city increased the number of traffic signals at major intersections.
Miasto zwiększyło liczbę świateł na głównych skrzyżowaniach.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
The accident cause traffic chaos.
Wskutek tego wypadku na ulicy zapanował chaos.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Many people die in traffic accidents.
Wielu ludzi ginie w wypadkach drogowych.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!
Dick got in a traffic accident.
Dick miał wypadek samochodowy.
προφορά προφορά Uitspraak Report Error!

Συνώνυμα

1. transit: transportation, travel, movement, influx, passage
2. trade: commerce, business, transactions, exchangedictionary extension
© dictionarist.com